Грошово-кредитні інструменти як засіб економічного зростання

БАНКИ И БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

1. Економічна сутність інструментів грошово-кредитної політика
1.1 Місце і роль монетарної політики у загальнодержавній економічній політиці та її сутність
1.2 Класифікація методів та інструментів грошово-кредитної політики
1.3 Характеристика інструментів грошово-кредитної політики
2. Дослідження впливу інструментів грошово-кредитної політики на економічне зростання
2.1 Проведення грошово-кредитної політики територіальним управлінням НБУ в Запорізькій області
2.2 Вплив грошово-кредитної політики на економічне зростання
2.3 Фінансові інструменти реалізації грошово-кредитної політики
3. Удосконалення механізму застосування інструментів грошово-кредитної політики НБУ
3.1 Вплив змін облікової ставки НБУ на рівень кредитної активності суб’єктів господарювання
3.2 Регулювання економіки шляхом операцій на відкритому ринку
3.3 Обов’язкове резервування як інструмент грошово-кредитного регулювання цінової стабільності
3.4 Моделювання поведінки ставок грошового ринку у форматі існуючої операційної структури монетарної політики

Грошово-кредитні інструменти як засіб економічного зростання

Расширение для заработка в браузере без вложений

Грошово-кредитні інструменти як засіб економічного зростання

СОДЕРЖАНИЕ

 • 1. Економічна сутність інструментів грошово-кредитної політика
 • 1.1 Місце і роль монетарної політики у загальнодержавній економічній політиці та її сутність
 • 1.2 Класифікація методів та інструментів грошово-кредитної політики
 • 1.3 Характеристика інструментів грошово-кредитної політики
 • 2. Дослідження впливу інструментів грошово-кредитної політики на економічне зростання
 • 2.1 Проведення грошово-кредитної політики територіальним управлінням НБУ в Запорізькій області
 • 2.2 Вплив грошово-кредитної політики на економічне зростання
 • 2.3 Фінансові інструменти реалізації грошово-кредитної політики
 • 3. Удосконалення механізму застосування інструментів грошово-кредитної політики НБУ
 • 3.1 Вплив змін облікової ставки НБУ на рівень кредитної активності суб’єктів господарювання
 • 3.2 Регулювання економіки шляхом операцій на відкритому ринку
 • 3.3 Обов’язкове резервування як інструмент грошово-кредитного регулювання цінової стабільності
 • 3.4 Моделювання поведінки ставок грошового ринку у форматі існуючої операційної структури монетарної політики

 • Список использованной литературы

  1. Адамик Б.П. Національний банк і грошово-кредитна політика: Навчальний посібник: Видавництво. – Т.: Карт-бланш, 2002. – 278 с.
  2. Бажан А.И. Денежно-кредитная политика: неудачное заимствование западной модели // Банковское дело. – 2003. – №6. – С. 2–8.
  3. Білан О.М. Дослідження ефекту ліквідності на міжбанківському ринку // Матеріали науково-практичної конференції «Стратегія монетарної політики: проблеми вибору та застосування». – Київ: НБУ. – 2002. – С. 139–146.
  4. Борщ Л.М. Грошово-кредитна політика та її вплив на інвестиційний процес // Фінанси України. – 2003. – №12. – С. 16–23.
  5. Бюлетень Національного банку України. – 2006. – №1 // www.bank.gov.ua.
  6. Бюлетень Національного банку України. – 2006. – №2 // www.bank.gov.ua.
  7. Бюлетень Національного банку України. – 2003. – №5 // www.bank.gov.ua.
  8. Бюлетень Національного банку України. – 2002. – №5 // www.bank.gov.ua.
  9. Гальчинський А. Стабільність гривні та проблеми її забезпечення // Економіка України. – 2004. – №2. – С. 4–12.
  10. Геращенко В.О. О денежно-кредитной политике и ходе реструктуризации банковской системы // Финансовый бизнес 2001. – №6. – C.10–17.
  11. Гребеник Н. Головна мета – стабільність національної валюти // Вісник Національного банку України. – 2000. – №6. – С. 2–3.
  12. Гриценко А. Стабільність грошової одиниці як ціль монетарної політики // Вісник Національного банку України. – 2002. – №11. – С. 20–22.
  13. Дзюблюк А. Некоторые аспекты денежно-кредитного регулирования // Финансы и кредит. – 2001. – №6. – С. 42–45.
  14. Дзюбко О. Деякі аспекти грошово-кредитного регулювання економіки // Економіка України (укр.). – 2000. – №4. – C.17–24.
  15. Долан Э.Дж., Кэмпбелл К.Д., Кэмпбелл Р.Дж. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика: Навчальне видання: англ. – М.: АНК, 1996. – 448 c.
  16. Енциклопедія з банківської справи України.
  17. Ершов М.В. Денежно-кредитная сфера и экономический кризис // Рынок ценных бумаг (рус.). – 1999. – №22. – C.20–24.
  18. Жданов В.І. Передумови встановлення ставки рефінансування як тактичної мети грошово-кредитної політики центрального банку // Формування ринкових відносин в Україні. – 2002. – №1. – C.85–88.
  19. Жуков Е.Ф. Деньги. Кредит. Банки: М.: ЮНИТИ, 2003. – 600 с.
  20. Жуков П.Е. Монетаризм и современная денежно-кредитная политика // Финансы 2004. – №10. – С. 64–66.
  21. Казимагомедова А.А., Ильясов С.М. Организация денежно-кредитного регулирования – М.: Финансы и статистика, 2001.
  22. Коваленко В.В. Обов`язкове резервування як інструмент грошово-кредитної політики // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. Т. 9: Збірник наукових праць: Наукове видання. – Суми: Мрія-1 ЛТД; УАБС, 2004. – 374 c.
  23. Коваленко В.В., Коренєва О.Г. Тенденції і перспективи розвитку грошово-кредитної політики Національного банку України // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. Т. 5. – Суми: Мрія ЛТД, 2002. – 288 c.
  24. Ковзанадзе И.К. Роль денежно-кредитной политики в преодолении последствий банковских кризисов // Деньги и кредит. – 2003. – №2. – C.45–48
  25. Комарська Л.М. Проблеми реалізації грошово-кредитної політики НБУ в сучасних умовах // Проблеми формування і розвитку фінансово-кредитної системи України: Збірник наукових статей. – Х.: Штрих, 2002. – 274 c.
  26. Кондиріна А. Методи грошово-кредитного регулювання та їх аплив на процес економічної трансформації // Формування ринкових відносин в Україні. – 2005. – №4. – С. 13 – 15.
  27. Костина Н.І., Сучок С.В. Моделювання діяльності Національного банку України методом імовірнісно-автоматичного моделювання // Матеріали науково-практичної конференції «Стратегія монетарної політики: проблеми вибору та застосування». – Київ: НБУ. – 2002. С. 134–139.
  28. Костюк О. Основні тенденції розвитку облігацій внутрішньої державної позики // Вісник Української академії банківської справи. – 2002. – №2. – С. 25 – 28.
  29. Костюк О. Моделювання поведінки ставок грошового ринку у форматі існуючої операційної структури монетарної політики НБУ // Вісник Української академії банківської справи. – 2004. – №1. С. 55–63.
  30. Кротюк В.П. Національний банк – центр банківської системи України: організаційно-правовий аналіз: Начальне видання: К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2000. – 248 с.
  31. Лагутін В.Д. Гроші та грошовий обіг: Навчальний посібник: К.: Товариство «Знання», 1998. – 168.
  32. Лагутін В.Д., Кричевська Т.О. Довіра до монетарної політики: вибір грошово-кредитної стратегії в Україні // Вісник Національного банку України (укр.). – 2001. – №11. – C.22–25.
  33. Лагутін В. Догматизм грошово-кредитної політики як гальмо економічного зростання в Україні // Банківська справа. – 2001. – №4. – С. 33–40.
  34. Луців Б.Л. Грошово-кредитна політики держави та інвестиційна діяльність банків // Економіка України (укр.). – 2001. – №10. – C.20–25.
  35. Лютий І. Роль грошово-кредитної політики НБУ в стабілізації кредитного ринку // Банківська справа. – 2000. – №3. – С. 7–10.
  36. Майборода Т. Грошово-кредитна політика: підсумки виконання її основних засад за 2002 рік // Цінні папери України (укр.). – 2003. – №3. – C.7–8.
  37. Мамедханова З. Тенденції грошово-кредитної політики в Україні // Молода економіка. – 2003. – №1. – C.28–34.

  Просмотров: 227