Валютні операції банку та валютні ризики

БАНКИ И БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

Розділ 1. Валютні операції банку та валютні ризики
1.1. Місце та роль валютних операцій у діяльності комерційних банків
Розділ 2. Аналіз практики здійснення комерційними банками валютних операцій
2.1. Оцінка нормативно-правових актів, які регулюють валютні операції комерційних банків
2.2 Види валютних операцій, що здійснює ВАТ «Альфа-Банк»
2.3 Аналіз операцій ВАТ «Альфа-банк» на міжнародному й внутрішньому валютному ринку
2.4. Аналіз валютної позиції ВАТ «Альфа-банк»
Розділ 3. Шляхи вдосконалення валютних операцій ВАТ «Альфа-Банк»
3.1 Заходи по вдосконаленню управління валютними операціями ВАТ «Альфа-Банк»
3.2. Особливості управління валютними ризиками й страхування валютних ризиків

Валютні операції банку та валютні ризики

Расширение для заработка в браузере без вложений

Валютні операції банку та валютні ризики

СОДЕРЖАНИЕ

 • Розділ 1. Валютні операції банку та валютні ризики
 • 1.1. Місце та роль валютних операцій у діяльності комерційних банків
 • Розділ 2. Аналіз практики здійснення комерційними банками валютних операцій
 • 2.1. Оцінка нормативно-правових актів, які регулюють валютні операції комерційних банків
 • 2.2 Види валютних операцій, що здійснює ВАТ «Альфа-Банк»
 • 2.3 Аналіз операцій ВАТ «Альфа-банк» на міжнародному й внутрішньому валютному ринку
 • 2.4. Аналіз валютної позиції ВАТ «Альфа-банк»
 • Розділ 3. Шляхи вдосконалення валютних операцій ВАТ «Альфа-Банк»
 • 3.1 Заходи по вдосконаленню управління валютними операціями ВАТ «Альфа-Банк»
 • 3.2. Особливості управління валютними ризиками й страхування валютних ризиків

 • Список использованной литературы

  1. Конституція України: Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28.06.1996 р. - К.: Преса України, 2000. - 80с.
  2. Закон України „Про банки і банківську діяльність" від 07.12.2000 р. №2121 - III // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності (Додаток до журналу „Вісник Національного банку України"), 2001. - № 1.
  3. Белінська Я.В. Практичні аспекти управління валютними ризиками // Фінанси та кредит.- 2003 № 11.стр17-21.
  4. Береславська О.Тенденції валютного ринку України у 2004 році //Вісник НБУ.-лютий 2005 №2.стр.18-23.
  5. Джураева К. Переход к косвенному денежно-кредитному регулированию в условиях либерализации экономики (уроки международного опыта) // Экономическое обозрение. -2000. -№6.стр.56-59.
  6. Про систему валютного регулювання і валютного контролю: Декрет Кабінету Міністрів України № 15–93 від 19.02.93.
  7. Про банки і банківську діяльність: Закон України № 872-XII від 20.03.91.
  8. Про Тимчасовий порядок проведення операцій з купівлі та продажу валютних надходжень на тендерах Центру клірингових розрахунків при Українській міжбанківській валютній біржі: Інструкція НБУ № 19010/2943-7594 від 16.12.93.
  9. Про порядок підготовки документів, необхідних для купівлі іноземної валюти на УМВБ і КМВБ, а також оплати платіжних доручень у вільно конвертованій валюті (1 група Класифікатора іноземних валют) на виконання зобов’язань перед нерезидентами як за рахунок власних коштів, так і куплених на біржах: Лист НБУ № 13-211/2314 від 24.09.98.
  10. Щодо контролю за купівлею та розрахунками резидентів і нерезидентів: Лист НБУ та ДПА № 13-112/2252-6783 від 24.09.98.
  11. Про Українську міжбанківську валютну біржу: Постанова Правління НБУ № 50 від 08.06.93.
  12. Про затвердження Правил здійснення операцій на міжбанківському валютному ринку України: Постанова Правління НБУ № 150 від 15.04.98.
  13. Про затвердження Положення про порядок видачі ліцензії на здійснення банківських операцій: Постанова Правління НБУ № 181 від 10.06.98.
  14. Про затвердження Інструкції про порядок регулювання та аналіз діяльності комерційних банків: Постанова Правління НБУ № 141 від 15.05.98.
  15. Про внесення змін та доповнень до Правил здійснення операцій на міжбанківському валютному ринку: Постанова Правління НБУ № 382 від 25.09.98.
  16. Банковское дело: Учебник / Под ред. О. И. Лаврушина. — М.: Финансы и статистика, 2005. — 576 с.: ил.
  17. Бункин М.К., Семенов А.М. Основы валютных отношений: Учеб. пособие. — М.: Юрайт, 2003. — 192 с.
  18. Валютный рынок и валютное регулирование: Учеб. пособие / Под ред. И. Н. Платоновой. — М.: БЕК, 2005. — 475 с.
  19. Стойко О. Я. Банківські операції // Пыдручник. – К., Основи, 2006.
  20. Гринько О.Л. Формирование и распределение банковских ресурсов на ипотечное кредитование. – К., 2005.
  21. Глущенко С.В. Инвестиционные услуги банков: зарубежная практика и украинские перспективы // Банковский вестник № 5, 2005.
  22. Максимова Л.М., Носкова И.Я. Международные экономические отношения. — М.: Банки и биржи: ЮНИТИ, 2005 (гл. 3: Мировая валютная система).
  23. Матвієнко В.Стратегія Промінвестбанку в сучасному економічному полі України. Газета "День" 31.05.2008
  24. Боровская М.А. Банковские услуги предприятиям: Учебное пособие. Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2007. 169с.
  25. Валютное рынок и валютное регулирование – М: Финансы и кредит, 2005.

  Просмотров: 248