Формування українського національного руху

ИСТОРИЯ

Формування українського національного руху

Формування українського національного руху

Расширение для заработка в браузере без вложений

Формування українського національного руху

СОДЕРЖАНИЕ


  1. Ідеологічні та історичні засади українського націоналізму
 2. Причини та передумови виникнення націоналістичного руху. Пацифікація та спроби компромісу
 3. Український націоналізм до 1929р. УВО
 4. Конгрес Українських Націоналістів та створення ОУН

Список использованной литературы


  1. Андрусяк Т. Політична та правова думка українського національно-визвольного руху 30-50х рр. // Республіканець .- 1995.- №1-2.- С.72-77.
 2. Баган О. Націоналізм і націоналістичний рух. Історія та ідеї. – К, 2003.
 3. Бандера С. Перспективи Української Революції .- Мюнхен, 1951.
 4. Білас І.Г. Репресивно-каральна система в Україні 1917-1953рр.: суспільно- політичний та історико-правовий аналіз .- К., 1994.
 5. Бедрій А. ОУН і УПА \\ К.: Генеза, 2004.
 6. Богун А. Между Гитлером и Сталиным \\ СПб.: Издательский Дом «Нева», 2004.
 7. Борець Ю. (Чумак). Рейд без зброї. – К.: Наукова Думка, 1994.
 8. Гордасевич Г. Степан Бандера: людина і міф .- Львів, 2001.
 9. Грушевський М.С. Вільна Україна. // Великий Українець: матеріали з життя та діяльності М.С.Грушевського .- К., 1993.
 10. Гузенкова Т.С. Национальный язык и национальная культура: Возможности согласия и компромисса. // Материалы III-ей Международной научно-практической конференции “Диалог украинской и руской культур”. – Available. - 1999.
 11. Гунчак Т. Україна: перша половина ХХ століття: Нариси політичної історії .- К.: Либідь, 1993.
 12. Дашкевич Я. Фальсифікація новітньої історії українського народу в сучасній Польщі. // Український Час. – 1991. – С.15-19.
 13. Дейчаківський М. На визвольних стежках Європи \\друга частина: Спогади зв'язкового ОУН .- Торонто, 1961.
 14. Донцов Д. Націоналізм. — Лондон—Торонто, 1966.
 15. Дужий П. За яку Україну боровся Степан Бандера? – Київ - Львів, 1994.
 16. Зайцев Ю.Д. Дисиденти – опозиційний рух 60-80х рр. // Сторінки історії України ХХ століття. – К., 1992. – С.195-235.
 17. Зеленчук М. Хто був Петро Полтава? // Шлях перемоги .- 1992.
 18. Каптелов Б. ОУН на службе фашизма. // ВИЖ. – 1991. - №5. – С.45-57.
 19. Кітура Я. Відновлення військових традицій українського народу – наш національний обов’язок. // Шлях перемоги .- 1994.- С.5
 20. Книш З. Далекий приціл. УВО в 1927-29 роках. – К., 2002.
 21. Книш З. Смерть Станіслава Собінського на тлі шкільного народовбивства в Західній Україні .- К, 2002.
 22. Книш З. В сутінках зради. Убивство Тадеуша Голуфка на тлі зради Романа Барановського .- К, 2002.
 23. Книш З. Перед походом на Схід \\ Частина ІІ, спогади й матеріяли до діяння ОУН в 1939-41 рр. – К., 2002.
 24. Коваль В.С. Міжнародний Імперіалізм і Україна .- К., 1966.
 25. Кочан І. Шаль ювілейної сверблячки (памфлет). // Дніпро. – 1975. - №10. – С.110
 26. Кремінь В.Г., Безлюда Д.М., Бондаренко В.Д. та ін. Соціально-політична ситуація в Україні: поступ п’яти років // Available. – 1999.
 27. Кричевський Р. ОУН в Україні: ОУН-З і Закордонні частини ОУН: причинок до історії українського національного руху .- Львів: Меморіал, 1991.
 28. Кузьо Т. ОУН в Україні, Дмитро Донцов і Закордонні частини ОУН. // Сучасність.- 1992.- №12.- С.33-38.
 29. Кухта Б. З історії української політичної думки .- К.: Генеза, 1994.
 30. Липинський В. Народи поневолені і народи бездержавні // Сучасність .- 1992.
 31. Липинський В. Хам і Яфет // Сучас' ність. — 1992. — N96.
 32. Липинський Д. Націоналізм, патріотизм і шовінізм // Сучасність. 1992. — № 6.
 33. Лупейко В. Кайдашизм, Доки ж Будемо самоїдами? Есеї // Available. - 1999.
 33. Мірчук П. Нарис історії Організації Українських Націоналістів .- Нью-Йорк, 1961 .- Том 1
 34. Мельник Л.Г. Викриття сучасних націоналістичних фальсифікацій. // УІЖ. – 1987. - №1
 35. Мороко В., Мороко О. Вивчення діяльності ОУН-УПА на уроках історії України в 10 класі (з досвіду роботи). // Історія в Школі. – 1997. - №10-11. – С.25-27.
 36. Полтава П. Концепція самостійної України і основна тенденція політичного розвитку сучасного світу. // Літопис УПА.- Львів, 1992.- т.9.- С.15-75.
 37. Полтава П. Хто такі бандерівці та за що вони борються. – Дрогобич, 1991 (реп. вид. 1950).
 38. Потульницький В.А. Історія української політології .- К.: Либідь, 1992.
 39. Прус Е. Антинародна діяльність українських і польських буржуазних націоналістів…// УІЖ. – 1972. - №8. – с.77-85.
 40. Ребет Л. Світла і тіні ОУН .- Мюнхен, 1967.
 41. Розумний М. Справа честі: алгоритм національного самоопанування (політологічні ессе).- К.: Смолоскип, 1995.
 42. Скакун О. Политическая и правовая мысль на Украине (1861-1917).- Харьков: Вища школа, 1987.
 43. Соненко А.М. Українська національна ідея .- Дніпропетровськ: Вид. ДДУ, 1994.
 44. Стебельский І. Шляхами молодості і боротьби \\ спогади з 1939 року про Леґіон полк. Сушка .- Львів, 1993.
 45. Субтельний О. Історія України .- К.: Либідь, 1991.
 46. Суворов В. Ледокол: Кто начал Вторую мировую войну? - М.: Новое время, 1993.
 47. Терен В. ОУН міцна всенародною підтримкою: до 70-річчя ОУН. // Українське слово. – 1998. - №27. – С.4.
 48. Тимчишин Я. Дзвін нашої тривоги мусить бути гучним! //За Вільну Україну .- 1995.- С.2.
 49. Ців'юк Д. За волю розбійник не стане .- Луцьк, 2004.
 50. Хмурович О. Степан Стебельський – “Хрін”. // Альманах “Гомону України” .- С.74-84.
 51. Черныш А.М. История политических учений в Украине .- Запорожье: Изд. ЗГУ, 1997.
 52. Червак Б. Український націоналізм: дослідження, інтерпретації, портрети .- К, 2001.
 53. Чепинога В. Трибуна. // Смолоскип України. -№9. – 1996. – С.1.
 54. Швидько Г. Деякі питання вивчення в школі міжнаціональних стосунків в Україні в ХХ ст. // Історія в школах України. – 1997. - №4.- С.15-18.
 55. Шевченко А.К. Погружение в трясину: Украинско-российские отношения в зеркале опасного мифа// Материалы III-ей Международной научно-практической конференции “Диалог украинской и руской культур” – Available. - 1999.
 56. Шумук Д. Пережите і передумане: спогади і роздуми. – К.: 1998.
 57. Ямпольский В.П. Как трезубец вплелся в свастику: о несостоявшемся походе украинских националистов на Москву. // ВИЖ. – 1996.- №2. – С.77-83.
 58. Життя і смерть полковника Коновальця .- Львів: Червона калина, 1993.
 59. Ідея і чин: повна збірка документів .- Нью-Йорк – Торонто – Мюнхен, 1968.
 60. Історія Українського Війська: частина ІІ. / Крипякевич І.- Львів: Вид. Івана Тиктора, 1936.
 61. Початки УВО в Галичині. Збірник ч. 2 .- Ужгород .- 2002.
 62. Тези у 300-річчя возз’єднання України з Росією (1654-1954) схвалені ЦК КПРС. – К., 1954.

Просмотров: 384