Українське питання в політиці польського еміграційного уряду та підпілля в роки Другої Світової війни

ИСТОРИЯ

Українське питання в політиці польського еміграційного уряду та підпілля в роки Другої Світової війни

Українське питання в політиці польського еміграційного уряду та підпілля в роки Другої Світової війни

Расширение для заработка в браузере без вложений

Українське питання в політиці польського еміграційного уряду та підпілля в роки Другої Світової війни

СОДЕРЖАНИЕ


  РОЗДІЛ 1. ІСТОРІОГРАФІЯ ТА ДЖЕРЕЛА ДОСЛІДЖЕННЯ.
 РОЗДІЛ 2. УКРАЇНСЬКЕ ПИТАННЯ НАПЕРЕДОДНІ ТА НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ
 2.1 Політика польських урядів щодо українців напередодні війни.
 2.2 Україна та українці у стратегії і тактиці польського еміграційного уряду та підпілля.
 РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ТА МЕТОДИ РОЗВ’ЯЗАННЯ УКРАЇНСЬКОГО ПИТАННЯ В ПЕРІОД РАДЯНСЬКО-НІМЕЦЬКОЇ ВІЙНИ.
 3.1 Розробка і реалізація політики в українському питанні.
 3.2 Реакція еміграційного уряду і підпілля на загострення польсько-українських стосунків.

Список использованной литературы


  Бульба-Боровець Т. Армія без держави. Спогади. – Київ; Торонто; Нью-Йорк, 1996. – 272 с.
  Жулинський М. Поминаймо в скорботі, але не в гніві. Українсько-польський конфлікт на Волині 1943-1944 рр. - Луцьк: Видавництво „Волинська обласна друкарня”, 2003. - 44 с.
  Климковский Е. Я был адъютантом генерала Андерса. - М.: Изд-во Московского энергетического института, 1991. - 288 с.
  Книш З. В Яскині лева: українець у польському підпіллі / на підставі записів і матеріалів Тадея Гордона. - Торонто: Срібна Сурма, 1976. - 127 с.
  Спогади українців про польсько-український конфлікт на Волині // Незалежний культурологічний часопис / Волинь 1943. Боротьба за землю. – Львів, 2003. - № 28. - С. 145-195.
  Anders W. Bez ostatniego rodzaju: Wspomnienia z lat 1939-1946. - Lublin: Test, 1996. - 540 s.
  Kirkor S. Rozmowy polsko-sowieckie w 1944 roku // Zeszyty historyczne. - Paryż, 1972. - Z. 22. - S. 41-64.
  Kot S. Listy z Rosji do gen. Sikorskiego. - Londyn: Jutro Polski, 1955. - 577 s.
  Kot S. Rozmowy z Kremlem. - Londyn: Jutro Poski, 1959. - 336 s.
  Raczyński E. W sojuszniczym Londynie: Dziennik ambasadora Edwarda Raczyńskiego 1939-1945. - Londyn: Nakładem Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego, 1974. - 450 s.
  Документы и материалы по истории советско-польских отношений (1939-1943) / под ред. С. Фалькович, Э. Басинского. - М.: Наука, 1973. - 509 с.
  Корчак- Городиський О. Замість вигадок. Українська проблематика в західних політико-дипломатичних джерелах: документи, рецензії, спогади. - Івано-Франківськ, 1994. - 198 с.
  Корчак-Городиський О. Україніка в польсько-радянських дипломатичних переговорах. // Самостійна Україна. - 1995. - Ч. 4. - С. 58-71.
  Літопис Української Повстанської Армії. Волинь і Полісся.-Торонто: Літопис УПА, 1976. - Т. 1. - 255 с.
  Літопис Української Повстанської Армії.-Торонто. Волинь і Полісся: Літопис УПА, 1977. - Т. 2. - 256 с.
  Літопис Української Повстанської Армії. Волинь і Полісся. -Торонто: Літопис УПА, 1984. - Т. 5. - 309 с.
  Мудрий В. За нормалізацію польсько-українських відносин: промова голови Української Парламентської Репрезентації посла В. Мудрого. - Львів: Видання Спілки „Діло”, 1936. - 16 с.
  Сергійчук В. ОУН-УПА в роки війни. Нові документи і матеріали. - К.: Дніпро, 1996. - 496 с.
  Сергійчук В. Поляки на Волині у роки Другої світової війни. Документи з українських архівів і польські публікації. - К.: Українська видавнича спілка, 2003. - 576 с.
  Сергійчук В. Трагедія українців Польщі. - Тернопіль: Книжково-Журнальне Видавництво „Тернопіль”, 1997. - 440 с.
  Сивіцький М. Історія польсько-українських конфліктів. – К.: Вид-во ім. О. Теліги, 2005. – Т. 1. – 360 с.
  Сивіцький М. Історія польсько-українських конфліктів. – К.: Вид-во ім. О. Теліги, 2005. – Т. 2. – 344 с.
  Царук Я. Трагедія волинських сіл 1943-1944 рр. Українські та польські жертви збройного протистояння. Володимир-Волинський район. – Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2003. – 189 с.
  Antypolska akcja nacjonalistów ukraińskich w Małopolsce Wschodniej w świetle dokumentów Rady Głównej Opiekuńczej 1943-1944 / Wstęp i opracowanie L. Kulińska, A. Roliński. - Kraków: Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego, 2003. - T. 1. - 528 s.
  Archiwum Adama Bienia. Akta narodowościowe (1942-1944) / Оpr. A. Roliński. - Kraków: Wyd-wo Biblioteki Jagielońskiej s Księgarni Akademickiej, 2001. - 606 s.
  Armia Krajowa w dokumentach 1939-1945. T. 1: wrzesień 1939 – czerwiec 1941. - Wrocław; Warszawa; Kraków: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich Wydawnictwo, 1990. - 584 s.
  Armia Krajowa w dokumentach 1939-1945. T. 2: czerwiec 1941 – kwiecień 1943. - Wrocław; Warszawa; Kraków: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich Wydawnictwo, 1990. - 554 s.
  Armia Krajowa w dokumentach 1939-1945. T. 3: kwiecień 1933 – lipiec 1944. - Wrocław; Warszawa; Kraków: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich Wydawnictwo, 1990. - 627 s.
  Armia Krajowa w dokumentach 1939-1945. T. 4: lipiec – październik 1944. - Wrocław; Warszawa; Kraków: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich Wydawnictwo, 1991. - 470 s.
  Armia Krajowa w dokumentach 1939-1945. T. 5: październik 1944 – lipiec 1945. - Wrocław; Warszawa; Kraków: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich Wydawnictwo, 1991. - 534 s.
  Armia Krajowa w dokumentach 1939-1945. T. 6: Uzupełnienia. - Wrocław; Warszawa; Kraków: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich Wydawnictwo, 1991. - 524 s.
  Kulińska L. Dzieje Komitetu Ziem Wschodnich na tle losów ludności polskich Kresów w latach 1943-1947. Kraków: ABRYS, 2002. - T.I. - 547 s.
  Kulińska L. Dzieje Komitetu Ziem Wschodnich na tle losów ludności polskich Kresów w latach 1943-1947. Kraków: ABRYS, 2002. - T.II.- 1060 s.
  Misilo E. Kwestia ukraińska w polityce polskiego Rządu i podziemia w latach 1939-1944. Dokumenty // Zustriczi. - 1990. - № 3-4. - S. 169-169.
  Polska w latach 1937-1945 w świetle dokumentów. - Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 1996. - 607 s.
  Prawdziwa historia Polaków. Ilustrowane wypisy źródłowe 1939-1945 / oprac. D. Baliszewski, A. Kunert. - Warszawa: RYTM, 1999. - T. 1 (1939-1942). - 830 s.
  Prawdziwa historia Polaków. Ilustrowane wypisy źródłowe 1939-1945 / oprac. D. Baliszewski, A. Kunert. - Warszawa: RYTM, 1999. - T. 2 (1943-1944). - 919 s.
  Prawdziwa historia Polaków. Ilustrowane wypisy źródłowe 1939-1945 / oprac. D. Baliszewski, A. Kunert. - Warszawa: RYTM, 2000. - T. 3 (1944-1945) . - 916 s.
  Protokoły z posiedzeń Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej. - Kraków, 1994. - T. I (październik 1939- czerwiec 1940). - 349 s.
  Protokoły z posiedzeń Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej. - Kraków, 1995. - T. II (czerwiec 1940 - czerwiec 1941). - 418 s.
  Protokoły z posiedzeń Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej. - Kraków, 1996. - T. III (czerwiec-grudzień 1941). - 374 s.
  Protokoły z posiedzeń Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej. - Kraków, 1998. - T. IV (grudzień 1941- sierpień 1942). - 349 s.
  Protokoły z posiedzeń Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej. - Kraków, 2001. - T. V (wrzesień 1942- lipiec 1943). - 548 s.
  Protokoły z posiedzeń Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej. - Kraków, 1994. - T. VI (lipiec 1943- kwiecień 1944). - 662 s.
  Siemaszko W., Siemaszko E. Ludobujstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na ludności polskiej Wołynia 1939-1945. - Warszawa: Wydawnictwo von borowiecky, 2000. - T. I-II. - 1436 s.
  Siwicki M. Dzieje konfliktów polsko-ukraińskich. -Warszawa: Tyrsa, 1992. -T.I. - 317 s.
  Siwicki M.Dzieje konfliktów polsko-ukraińskich. -Warszawa: Tyrsa, 1992. -T.II. - 334 s.
  Siwicki M.Dzieje konfliktów polsko-ukraińskich. -Warszawa: Tyrsa, 1992. -T.III. - 440 s.
  Sprawa Polska w czasie drugiej wojny światowej na arenie międzynarodowej: zbiur dokumentów. - Warszawa: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 1965. - 837 s.
  Układ Sikorsi-Majski: wybór dokumentów. - Warszawa: PIW, 1990. - 279 s.
  Wizje Polski: programy polityczne lat wojny i okupacji (1939-1944) / Wstęp, wybór i opracowanie Kazimierz Przybysz. - Warszawa, 1992. - 429 s.
  Айненкель А. Політика Польщі щодо українців у міжвоєнний період.- Волинь 1943. Боротьба за землю // Незалежний культурологічний часопис. – Львів, 2003. - № 28. - С. 57-76.
  Бонусяк В. Конфлікт на Волині і Делегатура Речіпосполитої на край. // У пошуках правди Зб. Матеріалів між. нар. наук. конф. „Українсько-польський конфлікт на Волині в роки Другої світової війни”, Луцьк, 20-23 травня 2003 р. / Упоряди. В.К. Баран, М.М. Кучерепа, М.В. Моклиця, В.І. Гребенюк. - Луцьк: РВВ „Вежа” Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2003. - С. 422-432.
  Борчук С. Українське питання в політиці Польського еміграційного уряду в Лондоні. // Міжнародний Науковий Конгрес “Українська історична наука на порозі XXI століття”. Чернівці, 16-18 травня 2000 р. Доповіді та повідомлення / Українське історичне товариство, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. Відповідальні редактори: Л. Винар, Ю. Макар. - Чернівці: Рута, 2001. - Т.2. - С. 294-299.
  Верига В. Дорогами Другої світової війни: легенди про участь українців у здушуванні варшавського повстання в 1944 р. та про Українську Дивізію „Галичина”.- б.м.: Канадське Наукове Товариство ім. Шевченка, 1998. - Ч.21. - 304 с.
  Гайдай О., Хаварівський Б., Ханас В. Предтеча. - Тернопіль: Підручники & посібники, 2000. - 112 с.
  Гайдай О., Хаварівський Б., Ханас В. Хто пожав „Бурю”? Армія Крайова на Тернопіллі 1941-1945 рр. - Тернопіль, 1996. - 157 с.
  Гунчак Т. Поляки і українці під час Другої світової війни. - Волинь 1943. Боротьба за землю // Незалежний культурологічний часопис. – Львів, 2003. - № 28. - С. 172-179.
  Гунчак Т. Поляки й українці під час Другої світової війни. // У пошуках правди Зб. Матеріалів між. нар. наук. конф. „Українсько-польський конфлікт на Волині в роки Другої світової війни”, Луцьк, 20-23 травня 2003 р. / Упоряди. В.К. Баран, М.М. Кучерепа, М.В. Моклиця, В.І. Гребенюк. - Луцьк: РВВ „Вежа” Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2003. - С. 144-152.
  Евсеев И. Сотрудничество Украинской ССР и Польской Народной Республіки (1944-1960). - К.: Изд-во АН Украинской ССР, 1962. - 367 с.
  Зашкільняк Л. Позиція польського еміграційного уряду щодо польсько-українського конфлікту на Волині в 1942-1943 рр. // У пошуках правди Зб. Матеріалів між. нар. наук. конф. „Українсько-польський конфлікт на Волині в роки Другої світової війни”, Луцьк, 20-23 травня 2003 р. / Упоряди. В.К. Баран, М.М. Кучерепа, М.В. Моклиця, В.І. Гребенюк. - Луцьк: РВВ „Вежа” Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2003. - С. 406-422.
  Зашкільняк Л. Українське питання в політиці польського уряду та підпілля в 1939-1945 роках // Волинь і Холмщина 1938-1947 рр.: польсько-українське протистояння та його відлуння. Дослідження, документи, спогади / Голова редакційної колегії Ярослав Ісаєвич. - Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2003. - 813 с.
  Ільюшин І. ОУН-УПА і українське питання в роки Другої світової війни: в світлі польських документів. - К.: Інститут історії України НАН України, 2000. - 198 с.
  Ільюшин І. Польське підпілля на території Західної України у роки Другої світової війни. // Незалежний культурологічний часопис / Волинь 1943. Боротьба за землю. – Львів, 2003. -№ 28. - С. 152-171.
  Ільюшин І. Польське підпілля на території Західної України у роки Другої світової війни // Україна-Польща: важкі питання. Матеріали ІІ міжнародного семінару істориків „Українсько-польські відносини в 1918-1947 роках”, Варшава, 22-24 травня 1997 р. / Світовий союз воїнів Армії Крайової; Об’єднання українців у Польщі. - Варшава: Тирса, 1998. - T.1-2. – С. 154-172.
  Ільюшин І. Протистояння УПА і АК (Армії Крайової) в роки Другої світової війни: на тлі діяльності польського підпілля в Західній Україні. - К.: Інститут історії України НАН України, 2001. - 289 с.
  Ільюшин І. Роль і місце поляків в антиукраїнських акціях на Волині в 1943-1944 рр. // У пошуках правди Зб. Матеріалів між. нар. наук. конф. „Українсько-польський конфлікт на Волині в роки Другої світової війни”, Луцьк, 20-23 травня 2003 р. / Упоряди. В.К. Баран, М.М. Кучерепа, М.В. Моклиця, В.І. Гребенюк. - Луцьк: РВВ „Вежа” Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2003. - С. 300-313.
  Ісаєвич Я. Про книгу В. і Е. Сємашків. // Волинь і Холмщина 1938-1947 рр.: польсько-українське протистояння та його відлуння. Дослідження, документи, спогади / Голова редакційної колегії Ярослав Ісаєвич. - Львів: Інститут українознавства ім. І . Крип’якевича НАН України, 2003. – С. 375-390.
  Киричук Ю. Спроби співробітництва польських та українських національно-патріотичних угруповань у 1939-1945 рр. // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”: історичні науки. – Острог: Національний університет “Острозька академія”, 2003. – Вип. 3. – С. 222-229.
  Козловський І. Встановлення українсько-польського кордону 1941-1951 рр. - Львів: Каменяр, 1998. - 223 с.
  Комар В. Українське питання в політиці Польщі (1935-1939) // Авто реф. На здобуття наук. Ступеня канд. іст. наук. – Чернівці, 1998. – 16 c.
  Косик В. Україна і Німеччина у Другій світовій війні. - Париж; Нью-Йорк; Львів, 1993. - 700 с.
  Макарчук С. Цивільне населення Волині і Галичини у розрахунках і діях різних військово-політичних структур років Другої світової війни. // У пошуках правди Зб. Матеріалів між. нар. наук. конф. „Українсько-польський конфлікт на Волині в роки Другої світової війни”, Луцьк, 20-23 травня 2003 р. / Упоряди. В.К. Баран, М.М. Кучерепа, М.В. Моклиця, В.І. Гребенюк. - Луцьк: РВВ „Вежа” Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2003. - С. 225-261.
  Мірчук П. Українська повстанська армія (1942-1952). - Репринтне відтворення Мюнхенського видання 1953 р. - Львів: Львівська обласна рада Товариства української мови ім. Т. Шевченка, 1991. - 319 с.
  Мотика Г. Антипольська акція ОУН.-УПА. - Волинь 1943. Боротьба за землю // Незалежний культурологічний часопис. – Львів, 2003. - № 28. - С. 31-47.
  Мотика Г. Польська реакція на дії УПА. - Волинь 1943. Боротьба за землю // Незалежний культурологічний часопис. – Львів, 2003. -№ 28. - С. 48-56.
  Парсаданова В. Формирование национального фронта в Польще (1944-1946). - Москва: Наука, 1972. - 270 с.
  Парсаданова В. Советско-польские отношения в годы Великой Отечественной войны (1941-1945). - Москва: Наука, 1982. - 279 с.
  Польське підпілля (1939-1941): від Волині до Покуття. / Наук. ред. Є Тухольський, Ю. Шаповал. –Варшава; Київ, 2004. – Т. 3. – Ч. 1-2.– 1448 с.
  Поляки і українці між двома тоталітарними системами (1942-1945) / Наук. ред. Г. Мотика, Ю. Шаповал. – Варшава; Київ, 2005. – Т. 4. – Ч. 1-2. – 1515 с.
  Протоколи узгоджень і розбіжностей, прийняті на міжнародних наукових семінарах “Українсько-польські відносини в роки Другої світової війни” // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки. Історичні науки. – 2001. - № 11.
  Русначенко А. Народ збурений. Національно-визвольний рух в Україні й національні рухи в Білорусії, Литві, Латвії, Естонії у 1940-1950-х роках. - К., 2002. - 519 с.
  Русначенко А. Польсько-українське протистояння в роки Другої світової війни // Сучасність. - 2001. - № 10. - С. 89-112.
  Русначенко А. Польсько-українське протистояння в роки Другої світової війни // Сучасність. - 2001. - № 11. - С. 94-104.
  Русначенко А. Розумом і серцем. Українська суспільно-політична думка 1940-1980-х років. - К., 1999. - 324 с.
  Сергійчук В. Польсько-українське протистояння на Волині в роки Другої світової війни: причини, перебіг і наслідки. // У пошуках правди Зб. Матеріалів між. нар. наук. конф. „Українсько-польський конфлікт на Волині в роки Другої світової війни”, Луцьк, 20-23 травня 2003 р. / Упоряди. В.К. Баран, М.М. Кучерепа, М.В. Моклиця, В.І. Гребенюк. - Луцьк: РВВ „Вежа” Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2003. - С. 162-192.
  Сивіцький М. Польсько-український конфлікт 1943-1944 рр. // Україна-Польща: історична спадщина і суспільна свідомість. - К.: Либідь, 1993. - С. 241-248.
  Сивіцький М. Польсько-український конфлікт 1943-1944 // Календар-альманах „Новий шлях”. - 1993. - С. 114-121.
  Сливка Ю. Українсько-польське протистояння періоду Другої світової війни: витоки та наслідки. Львів: Інститут українознавства ім. Івана Крип’якевича НАН України, 2003. - 52 с.
  Сливка Ю. УПА й українсько-польське протистояння. // У пошуках правди Зб. Матеріалів між. нар. наук. конф. „Українсько-польський конфлікт на Волині в роки Другої світової війни”, Луцьк, 20-23 травня 2003 р. / Упоряди. В.К. Баран, М.М. Кучерепа, М.В. Моклиця, В.І. Гребенюк. - Луцьк: РВВ „Вежа” Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2003. - С. 261-282.
  Стемпень С. Поляки і українці в ІІ Речі Посполитій: спроба діалогу. // Україна-Польща: історична спадщина і суспільна свідомість. - К.: Либідь, 1993. - С. 211-222.
  Терещук П. Роздуми над однією книжкою. Дивовижний ребус польських фальсифікаторів.- Торонто; Нью-Йорк, 1979. - 133 с.
  Трофимович В. Деякі аспекти українсько-польських відносин у роки Другої світової війни // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”: історичні науки. – Острог: Національний університет “Острозька академія”, 2003. – Вип. 3. – С. 250-262.
  Україна-Польща: важкі питання // Матеріали ІІ міжнародного семінару істориків „Українсько-польські відносини в 1918-1947 роках”, Варшава, 22-24 травня 1997 р. / Світовий союз воїнів Армії Крайової; Об’єднання українців у Польщі. - Варшава: Тирса, 1998. - T.1-2.- 245 с.
  Філяр В. Українсько-польська збройна конфронтація на Волині в роки Другої світової війни: джерела, перебіг і наслідки. // У пошуках правди Зб. Матеріалів між. нар. наук. конф. „Українсько-польський конфлікт на Волині в роки Другої світової війни”, Луцьк, 20-23 травня 2003 р. / Упоряди. В.К. Баран, М.М. Кучерепа, М.В. Моклиця, В.І. Гребенюк. - Луцьк: РВВ „Вежа” Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2003. - С. 192-215.
  Швагуляк М. З історії українсько-польських взаємин напередодні та під час німецько-польської війни 1939 р. // Україна-Польща: історична спадщина і суспільна свідомість.- К.: Либідь, 1993.- С. 232-241.
  Швагуляк М. Українське питання в міжнародних політичних кризах передодня Другої світової війни. // Вісник Львівського Університету. Серія історична. – Львів: ЛНУ ім. Ів. Франка, 2000. – С. 296-321.
  Шишкін І. Українське питання в політиці польського підпілля в роки Другої світової війни // Дрогобицький краєзнавчий збірник / Ред. кол. К. Кондратюк (відповід. редактор), В. Футала (упорядник), Л. Зашкільняк, Я. Ісаєвич та ін. - Спецвипуск. - Дрогобич, 2002. - С. 292- 305.
  Шишкін І. Документи Армії Крайової як джерело вивчення Волинської трагедії. // У пошуках правди Зб. Матеріалів між. нар. наук. конф. „Українсько-польський конфлікт на Волині в роки Другої світової війни”, Луцьк, 20-23 травня 2003 р. / Упорядн. В.К. Баран, М.М. Кучерепа, М.В. Моклиця, В.І. Гребенюк.- Луцьк: РВВ „Вежа” Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2003. - С. 250-259.
  Шишкін І. Українська проблема в політиці польського еміграційного уряду та підпілля в період „Волинської трагедії”. // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”: історичні науки. - Острог: Національний університет “Острозька академія”, 2004. - Вип. 4. - С. 315-324.
  Шишкін І. Українське питання в опрацюваннях „Делегатури на Край” польського еміграційного уряду в роки Другої світової війни. // Військово-науковий вісник. - Львів: ЛВІ, 2004. - Вип. 6. - С. 310-322.
  Шишкін І. Українське питання в політиці польського еміграційного уряду на початковому етапі Другої світової війни (1939-1941 рр.) // Збірник навчально-методичних матеріалів і наукових статей історичного факультету Волинського державного університету ім. Лесі Українки. - Луцьк: РВВ „Вежа” Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2002. - Вип. 7. - С. 134-138.
  Шишкін І. Українсько-польський конфлікт в 1943-1944 рр. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”: історичні науки. - Острог: Національний університет “Острозька академія”, 2003. - Вип. 3. - С. 263-268.
  Batowski H. Z dziejów dyplomacji polskiej na obczyźnie (wrzesień 1939-lipiec 1941). - Kraków; Wrocław, 1984.
  Bonusiak W. Polska pod czas II wojny światowej. - Rzeszów: Wyd. WSP, 1995. - 514 s.
  Bonusiak Włodzimierz. Kwestia ukraińska w opracowaniach Bura Wschodniego Delegatury Rządu na Kraj / Polacy i Ukraińcy podczas II wojny Światowej / pod red. W. Bonusiaka. - Rzeszów, 2000. - 440 с
  Chałupczak H, Browarek T. Mniejszości narodowe w Polsce (1918-1995). - Lublin: Wyd-wo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1998. - 320 s.
  Chojnowski A. Koncepcje polityki narodowościowej rządów polskich w latach 1921-1939. - Wrocław; Warszawa; Kraków; Gdańsk, 1979. - 262 s.
  Chojnowski A. Ukraina. - Warszawa: Trio, 1997. - 233 s.
  Duraczyński E. Między Londynem a Warszawą (lipiec 1943-lipiec 1944). - Warszawa: PIW, 1986. - 424 s.
  Duraczyński E. Rząd polski na uhcodstwie (1939-1945): Organizacja, personalia, polityka. - Warszawa, 1993. - 448 s.
  Iljuszyn I. Stosunki ukraińsko-polskie w okresie II wojny swiatowej oraz pierwszych liatach powojennych w historiografii ukraińskiej po roku 1989 // Historycy polscy i ukraińscy wobiec problemów XX wieku / pod red. P. Kosiewskiego, G. Motyki. - Kraków: UNIVERSITAS, 2000. - S.179-188.
  Iljuszyn I. Geneza i działania bojowe 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej // Materiały III międzynarodowego seminarium historycznego „Stosunki polsko-ukraińskie w latach II wojny światowej”, Łuck, 20-22 maja 1998 r. / Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej; Związek Ukraińców w Polsce. - Warszawa: KARTA, 1998. - T.3. - 146-170.
  Iljuszyn I. Polskie podziemie w południowo-wschodnich powiatach dzisiejszej Polski w latach 1939-1946 // Polska-Ukraina: trudne pytania / Materiały VII międzynarodowego seminarium historycznego „Stosunki polsko-ukraińskie w latach II wojny światowej”, Łuck, 24-26 maja 2000 r. / Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej; Związek Ukraińców w Polsce. - Warszawa: KARTA, 2000. - T.7. - S. 34-58.
  Filar W. „Burza” na Wołyniu: z dziejów 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej. - Warszawa: Rytm, 1997. - 288 s.
  Filar W.Wołyń (1939-1944): Eksterminacja czy Walki polsko-ukraińskie. - Toruń:Wyd-wo Adam Marszałek, 2003. - 467 s.
  Friszke A. Rząd na obczyźnie wobec państwa podziemnego w kraju / Materiały do dziejów Polskiego Uchodźstwa niepodległościowego: Władze RP na obczyźnie pod czas II Wojny Światowej. - Londyn. - T.I. - S.562-623.
  Górski G. Administracja Polski Podziemnej w liatach 1939-1945. - Totuń: Fundacja Inicjatyw Lokalnych „Pomerania”, 1995. - 337 s.
  Grabowski W. Delegatura Rządu Rzeczypospolitejpolskiej na Kraj. - Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax, 1995. - 294 s.
  Grabowski W. Materiały do stosunków polsko-ukraińskich w „Archiwum Adama Bienia”. // Polacy i Ukraińcy dawniej i dziś / pod red. B. Grotta. - Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2002. - S. 183-187.
  Grabowski W. Polska Tajna Administracja Cywilna (1940-1945). - Warszawa, 2003. - 717 s.
  Hryciuk G, Polacy we Lwowie (1939-1944): Życie codzienne. - Warszawa: Książka i wiedza, 2000. - 432 s.
  Kowalski W. Walka dyplomatyczna o miejsce Polski w Europie (1939-1945). - Warszawa: KiW, 1985. - Cz. I. - 430 s.
  Kowalski W. Walka dyplomatyczna o miejsce Polski w Europie (1939-1945). - Warszawa: KiW, 1985. - Cz. II. - 265 s.
  Kulińska L. Wypędzenie Polaków z terenów Małopolski Wschodniej u schywku II wojny światowej i zaraz po niej // Stosunki polsko-ukraińskie w liatach 1939-2004 / pod red. B. Grota. - Warshawa: Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, 2004. - S. 189-200.
  Kulińska L. Zbrodnie dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na ludnoci polskiej w Małopolsce Wschodniej. Partacz Cz. Polityka polskiego rządu wobiec ukraińskich dążeń do stworzenia własnego państwa 1939-1945 // Stosunki polsko-ukraińskie w liatach 1939-2004 / pod red. B. Grota.- Warshawa: Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, 2004. - S. 119-144.
  Mazur G. Biuro Informacji i Propagandy SZP-ZWZ-AK (1939-1945). - Warszawa: Instytut wydawniczy Pax, 1987. - 482 s.
  Motyka G. Postawy wobiec konfliktu polsko-ukraińskiego w latach 1939-1953 w zależności od prynależności etnicznej, państwowej i religijnej. // Tygiel narodów. Stosunki społeczne i etniczne na dawnych ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej (1939-1953). - Warszawa; Londyn: Drukarnia Wydawnictw Naukowych, 2002. - S. 279-427.
  Motyka G. Problematyka stosunków polsko-ukraińskich w liatach 1939-1948 w polskiej historiografii po roku 1989 // Historycy polscy i ukraińscy wobiec problemów XX wieku / pod red. P. Kosiewskiego, G. Motyki. - Kraków: UNIVERSITAS, 2000. - S. 166-178.
  Motyka G. Tak było w Bieszczadach: Walki polsko-ukrainskie (1943-1948). - Warszawa, 1997.
  Musiał B. Rozstrzeliać elementy kontrrewolucyjne! Brutalizacja wojny niemiecko-sowieckiej latem 1941 roku. - Warszawa: Fronda, 2001. - 352 s.
  Olszański A. Historia Ukrainy XX w. - Warszawa: VOLUMEN, 1991. - 348 s.
  Partacz Cz. Działalność nacjonalistów ukraińskich w Ziemi Chełmskiej i na Podliasiu 1939-1944. // Stosunki polsko-ukraińskie w liatach 1939-2004 / pod red. B. Grota. - Warshawa: Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, 2004. - S. 63-100.
  Partacz Cz. Polityka polskiego rządu wobiec ukraińskich dążeń do stworzenia własnego państwa 1939-1945. // Stosunki polsko-ukraińskie w liatach 1939-2004 / pod red. B. Grota. - Warshawa: Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, 2004. - S. 45-62.
  Partacz Cz., Łada K. Polska wobiec ukraińskich dążeń niepodległościowych w czasie II wojny światowej. - Toruń: CEE, 2004. - 412 s.
  Partacz Cz. Kwestia ukraińska w polityce polskiego rządu na uchodźstwie i jego ekspozytur w kraju (1939-1945). - Koszalin: Politechnika Koszalińska, 2001. - 405 s.
  Pastusiak L. Roosvelt a sprawa polska (1939-1945). - Warszawa: Prasa-Książka-Ruch, 1980. - 443 s.
  Piestkowska M. Za kulisami Rządu polskiego na emigracji.- Warszawa: Rytm, 2000. - 329 s.
  Piotrowski Cz. Wojskowe i historyczne tradycje 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK, 1993.
  Pobóg-Malinowski W. Najnowsza historia Polityczna Polski. Okres 1939-1945. - Gdańsk: Towarzystwo wydawnicze „Graf”, 1989. - Cz.1. - 427 s.
  Pobóg-Malinowski W. Najnowsza historia Polityczna Polski. Okres 1939-1945. - Bydgoszcz: Nasza Przyszłość, 1990. - Cz.2. - 495 s.
  Polska-Ukraina: trudne pytania // Materiały III międzynarodowego seminarium historycznego „Stosunki polsko-ukraińskie w latach II wojny światowej”, Łuck, 20-22 maja 1998 r. / Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej; Związek Ukraińców w Polsce. - Warszawa: KARTA, 1998. - T.3. - 267 s.
  Polska-Ukraina: trudne pytania // Materiały IV międzynarodowego seminarium historycznego „Stosunki polsko-ukraińskie w latach II wojny światowej”, Warszawa, 8-10 października 1998 r. / Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej; Związek Ukraińców w Polsce. - Warszawa: KARTA, 1999. - T. 4. - 367 s.
  Polska-Ukraina: trudne pytania // Materiały V międzynarodowego seminarium historycznego „Stosunki polsko-ukraińskie w latach II wojny światowej”, Łuck, 27-29 kwietnia 1999 r. / Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej; Związek Ukraińców w Polsce. - Warszawa: KARTA, 1999. - 379 s.
  Polska-Ukraina: trudne pytania // Materiały VI międzynarodowego seminarium historycznego „Stosunki polsko-ukraińskie w latach II wojny światowej”, Warszawa, 3-5 listopada 1999 r. / Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej; Związek Ukraińców w Polsce. - Warszawa: KARTA, 2000. - 348 s.
  Polska-Ukraina: trudne pytania // Materiały VII międzynarodowego seminarium historycznego „Stosunki polsko-ukraińskie w latach II wojny światowej”, Łuck, 24-26 maja 2000 r. / Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej; Związek Ukraińców w Polsce. - Warszawa: KARTA, 2000. - T.7. - 291 s.
  Polska-Ukraina: trudne pytania // Materiały VIII międzynarodowego seminarium historycznego „Stosunki polsko-ukraińskie w latach II wojny światowej”, Warszawa, 6-8 listopada 2000 r. / Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej; Związek Ukraińców w Polsce. - Warszawa: KARTA, 2001. - T.8. - 324 s.
  Polska-Ukraina: trudne pytania // Materiały IX i X międzynarodowego seminarium historycznego „Stosunki polsko-ukraińskie w latach II wojny światowej”, Warszawa, 6-10 listopada 2001 r. / Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej; Związek Ukraińców w Polsce. - Warszawa: KARTA, 2002. - T.9. - 455 s.
  Polska-Ukraina: trudna odpowiedź // Dokumentacja spotkań historyków (1994-2001). Kronika wydarzeń na Wołyniu i w Galicji Wschodniej (1939-1945). - Warszawa: NDAP; KARTA, 2003. - 184 s.
  Przybylski H. Front Morges w okresie II Rzeczypospolitej. - Warszawa, 1972.
  Przybysz K. Polska myśl polityczna 1939-1945. - Warszawa: ASPRA, 2000. - 266 s.
  Siemaszko W., Simaszko E. Ludobujstwo dokonane przez OUN-UPA na ludności polskiej Wołynia 1939-1945. // Polacy i Ukraińcy dawniej i dziś / pod red. B. Grotta. - Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2002. - S. 119-136.
  Snyder T. The Reconstraction of Nations: Poland, Ukraine, Lithuania, Belarus (1569-1999). – London, 2003. – 367 s.
  Sowa Andzej Leon. Stosunki Polsko-Ukraińskie 1939 – 1947. - Kraków: Towarzystwo sympatyków Historii, 1998.
  Szeremeta B. Związek Walki Zbrojnej zwalczany przez NKWD we Lwowie 1939-1941. - Wrocław, 1998.
  Ther Ph. Eine weitere Scheidung zweier ostmitteleuropäischer Völker: der polnisch-ukrainische Konflikt 1939-1947. // Studia germanica et austriaca, 2002 . – № 2. – S. 13-23
  Torzecki R. Kontakty Polsko-Ukraińskie na tle problemu ukraińskiego w polityce polskiego Rządu Emigracyjnego i Podziemia (1939-1944) / Dzieje najnowsze. - Warszawa, 1981. - Rocznik XIII
  Torżecki R. Polacy i ukraińcy. - Warszawa: Wydawnictwo naukowe PWN, 1993. - 349 s.
  Tottle D. Fraud, Famine and Fascism: The Ukrainian Genocide Myth from Hitler to Harvard. – Toronto, 1987.
  Turowski J. Pożoga – walki 27 Wołyńskiej Dywizji AK. - Warszawa, 1990.
  Węgerski J. Lwów pod okupacją sowiecką (1939-1941). - Warszawa, 1991.
  Wnuk R. Polska konspiracja antysowiecka na Kresach Wschodnich II RP w latach 1939-1941 i 1944-1952. // Tygiel narodów. Stosunki społeczne i etniczne na dawnych ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej (1939-1953). - Warszawa; Londyn: Drukarnia Wydawnictw Naukowych, 2002. - S. 157-249.
  Zabiełło S. O rząd i granice. Walka dyplomatyczna o sprawę polską w II wojnie światowej. - Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX, 1986. - 275 s.
  Zaszkilniak L. Problem ukraiński w polityce polskiego rządu emigracyjnego i polskiego podziemia w latach 1939-1945 // Polska-Ukraina: trudne pytania / Materiały IV międzynarodowego seminarium historycznego „Stosunki polsko-ukraińskie w latach II wojny światowej”, Warszawa, 8-10 października 1998 r. / Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej; Związek Ukraińców w Polsce. - Warszawa: KARTA, 1999. - T. 4. – S. 129-146.
  Zaszkilniak L. Ukraiński ruch narodowy i sprawa Polski w latach drugiej wojny światowej // Przegląd Wschodni. - Warszawa, 2004. - Zeszyt 1(33). - T.IX. - S. 63-94.

Просмотров: 509