НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНИЙ РУХ НА УКРАЇНІ В 40-50-ТІ РОКИ ХХ СТОЛІТТЯ: ІСТОРІЯ ТА ПРОБЛЕМИ ІСТОРИЧНИХ ОЦІНОК

ИСТОРИЯ

НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНИЙ РУХ НА УКРАЇНІ В 40-50-ТІ РОКИ ХХ СТОЛІТТЯ: ІСТОРІЯ ТА ПРОБЛЕМИ ІСТОРИЧНИХ ОЦІНОК

НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНИЙ РУХ НА УКРАЇНІ В 40-50-ТІ РОКИ ХХ СТОЛІТТЯ: ІСТОРІЯ ТА ПРОБЛЕМИ ІСТОРИЧНИХ ОЦІНОК

Расширение для заработка в браузере без вложений

НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНИЙ РУХ НА УКРАЇНІ В 40-50-ТІ РОКИ ХХ СТОЛІТТЯ: ІСТОРІЯ ТА ПРОБЛЕМИ ІСТОРИЧНИХ ОЦІНОК

СОДЕРЖАНИЕ


  РОЗДІЛ I: НАРИС ІСТОРІЇ ОУН/УПА. АСПЕКТИ БОРОТЬБИ
 I.1. СТВОРЕННЯ І РОЗКОЛ ОУН
 I.2. СТВОРЕННЯ ВІЙСЬКОВИХ ФОРМУВАНЬ
 I.3. СТРУКТУРА І ЧИСЕЛЬНІСТЬ ОУН/УПА
 РОЗДІЛ II: ІСТОРІОГРАФІЯ ПИТАННЯ
 II.1. УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛІСТИЧНА
 II.2. АНТИУКРАЇНСЬКА
 II.3. УКРАЇНСЬКА ДИСИДЕНТСЬКА
 II.4. УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА
 РОЗДІЛ III: ПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТ
 ДОДАТОК 1: Терени дії національно-визвольних сил в Україні
 ДОДАТОК 2: Організаційна структура ОУН/УПА (схема)
 ДОДАТОК 3: Військові відзнаки ОУН/УПА
 ДОДАТОК 4: Однострой вояка ОУН/УПА

Список использованной литературы


  Андрусяк Т. Політична та правова думка українського національно-визвольного руху 40-50х рр. //Республіканець.- 1995.- №1-2.- С.72-77.
 Антибільшовицький Бльок Народів: збірка документів 1941-1956рр.- Б.М.: Видання ЗЧ ОУН, 1956.
 Балканы в конце ХІХв. – начале ХХв. Очерки становления национальных государств и политической структуры в Юго-Восточной Европе.- М.: Наука, 1991.
 Білас І.Г. Репресивно-каральна система в Україні 1917-1953рр.: суспільно-політичний та історико-правовий аналіз.- К., 1994.
 Білас І.Г. Україна в Другій світовій війні.// Дніпро. – 1995. - №5-6. – с.2-15.
 Білоус В., Кучер В. Встановлення советської влади в західній Україні: зворотній бік медалі.//Альманах “Гомону України”.- 1995.- С.90-104.
 Білоус В., Кучер В. Українська меншина в Польщі та Українська Повстанська Армія.// Альманах “Гомону України”.- 1994.- С.130-146.
 Борець Ю. (Чумак). Рейд без зброї. – К.: Наукова Думка, 1994.
 Борець Ю. У вирі боротьби: спогади учасника повстанської боротьби 1941-1043.- Київ: Наукова думка, 1993.
 Бульба-Боровець Тарас. Армія без держиви.- Львів: Поклик сумління, 1992.
 Ганьба ХХ-го сторіччя.//Літопис УПА.- т.9.- Львів: 1992.- С.145-214.
 Головацький І. Українське Січове Стрілецтво – виразник національної ідеї Тараса Шевченко.//Шлях перемоги.- 6 березня 1997.
 Горновий О. Наше ставлення до російського народу.//Літопис УПА.- т.9.- Львів: 1992.- С.79-92.
 Гринів О. Українці в роки Другої Світової Війни.//Українська дивізія “Галичина”. - Київ, Торонто: 1994. - С.124-136.
 Грушевський М.С. Вільна Україна.//Великий Українець: матеріали з життя та діяльності М.С.Грушевського.- К., 1993.
 Гунчак Т. Україна: перша половина ХХ століття: Нариси політичної історіі.- К.: Либідь, 1993.
 Давиденко В.А. “Українська Повстанча Армія”: шлях ганьби і злочинів.- К., 1989. (сер. “Теорія і практика КПРС”, вип.5).
 Данилюк М. Повстанський записник.- 1968. (репринт – Київ: Фундація ім. О.Ольжича, 1992.)
 Дашкевич Я. Фальсифікація новітньої історії українського народу в сучасній Польщі.//Український Час. – грудень 1991. – с.15-19.
 Демянчук І.П. Партизанська преса України (1941-1944). – К.:1956.
 До цілого культурного світу: відкритий лист українців з поза лінії Керзона.//Літопис УПА.- Львів: 1994.- т.9.- С.126-132.
 Дужий П. За яку Україну боровся Степан Бандера?- К.-Львів, 1994.
 Життя і смерть полковника Коновальця.- Львів: Червона калина, 1993.
 Загачевський Е. Спогади фронтовика: одісея сірого “коляборанта”. – Мюнхен, 1952.
 Заречный В. Альянс ОУН-СС.// Военно-исторический журнал. – 1991. - №4. – с. 53-62.
 Зайцев Ю.Д. Дисиденти – опозиційний рух 60-80х рр.//Сторінки історії України ХХ століття. – К., 1992. – с.195-235.
 Зеленчук М. Хто був Петро Полтава?//Шлях перемоги.- 1992.- 12 липня.
 Історія Українського Війська: частина ІІ./Крипякевич І.- Львів: Вид. Івана Тиктора, 1936.
 Ідея і чин: повна збірка документів.- Нью-Йорк – Торонто – Мюнхен, 1968.
 Каптелов Б. ОУН на службе фашизма.//ВИЖ. – 1991. - №5. – с.45-57.
 Керсновский А.А. Философия войны.- Белград: Царский вестник, 1939.
 Киричук Ю. УПА в боротьбі за незалежність.//Незалежність: вісник львівської обласної організації УРП.- №8.- 1991.
 Кітура Я. Відновлення військових традицій українського народу – наш національний обов’язок.//Шлях перемоги.- 3 вересня 1994.- С.5.
 Коваль В.С. Міжнародний Імперіалізм і Україна.- К., 1966.
 Коваль М. ОУН і УПА у Другій світовій війні (документи, матеріали).//Український Історичний Журнал.- 1994.- №2.
 Колісник Р. Військова Управа “Галичина”//Українська Дивізія “Галичина”.- Київ, торонто, 1994.- С.113-123.
 Косик В. Україна и Німеччина у Другій Світовій війні.- Париж, Нью-Йорк, Львів: 1993.
 Костишин І. Холодне літо 49-го.//Поклик сумління.- №2, січень 1995.
 Кочан І. Шал ювілейної сверблячки (памфлет).//Дніпро. – 1975. - №10. – с.110-114.
 Криницький С. Бог зберіг лемків, та чи збереже лемківщину?// Альманах “Гомону України”.- 1995.- С.107-114.
 Кричевський Р. ОУН в Україні: ОУН-З і Закордонні частини ОУН: причинок до історії українського національного руху.- Львів: Меморіал, 1991.
 Кужіль У. Шляхи російського імперіалізму.//Літопис УПА.- т.9.- Львів: 1992.- С.95-122.
 Кузьо Т. ОУН в Україні, Дмитро донцов і Закордонні частини ОУН.//Сучасність.- 1992.- №12.- С.33-38.
 Кухта Б. З історії української політичної думки.- К.: Генеза, 1994.
 Ле6едь М. Українська Повстанська армія.- Вид. Пресового бюра УГВР: Мюнхен, 1946.
 Лешенко Л.О. Україна на міжнародній арені в 1945-1949рр.- К.: Наукова Думка, 1969.
 Мак Б. …А в пам’яті – живий.//За вільну Украйну.- 30 березня 1995.- С.2.
 Мельник Л.Г. Викриття сучасних націоналістичних фальсифікацій.//УІЖ. – 1987. - №1
 Мірчук П. Українська Повстанська Армія. 1942-1952.- К.: “Народна газета”, 1991.
 Мороко В., Мороко О. Вивчення діяльності ОУН-УПА на уроках історії України в 10 класі (з досвіду роботи). // Історія в Школі. – 1997. - №10-11. – С.25-27.
 Недзельський П. Соціально-політичні та соціально-психологічні передумови створення української дивізіі “Галичина”.//Українська Дивізія “Галичина”.- … С.99-105.
 Панківський К. Військові справи. Дивізія “Галичина”.//Українська Дивізія “Галичина”.- … С.22-54.
 Позачинюк Й. (Д.Шахай) Тактика щодо російського народу.//Літопис УПА.- т.8.- Львів: 1992.- С.203-252.
 Полтава П. Безпосередньо за що ми ведемо бій.//Літопис УПА.- т.10.- Львів, 1994.- С.75-98.
 Полтава П. Концепція самостійної України і основна тенденція політичного розвитку сучасного світу.//Літопис УПА.- т.9.- Львів: 1992.- С.15-75.
 Полтава П. Хто такі бандеровці та за що вони борються. – Дрогобич, 1991 (репритн вид. 1950)
 Потічний П. Політична думка українського підпілля. 1943-1951.//Сучасність.- 1997.- №1.- С.80-87.
 Потульницький В.А. Історія української політології.- К.: Либідь, 1992.
 Прус Е. Антинародна діяльність українських і польських буржуазних націоналістів…//УІЖ. – 1972. - №8. – с.77-85.
 Реєнт О. УПА та збройні формування ОУН як чинники Другої Світової війни. // Віче. – 1997. - №10. – С.114-129.
 Розумний М. Справа честі: алгоритм національного самоопанування (політологічні ессе).- К.: Смолоскип, 1995.
 Романишин О. У 50-ліття Української Головної Визвольної Ради (УГВР).//Альманах “Гомону України”.- Торонто, 1994.- С.34-39.
 Русначенко А.М. Український Національний Фронт – підпільна група 1960-х рр.//УІЖ. – 1997. -№4. – с.81-94.
 Савчин І. (“Марічка”) Тисяча доріг: спогади.//Літопис УПА.- Львів, 1994.- т.28.
 Сварник І. Слідами генерала Вальтера.// Шлях перемоги.- 27 листопада 1993.- С.7.
 Семотюк Я. Українські військові відзнаки.- Торонто, 1991.
 Скакун О. Политическая и правовая мысль на Украине (1861-1917).- Харьков: Вища школа, 1987.
 Соненко А.М. Українська національна ідея.- Дніпропетровськ: Вид. ДДУ, 1994.
 Сотніченко В. Урок історії: нові технології навчання. // Історія в школі. – 1997. - №8. – С.16-21.
 Субтельний О. Україна: історія.- К.: Либідь, 1991.
 Суворов В. Ледокол: Кто начал Вторую мировую войну? - М.: Новое время, 1993.
 Тези у 300-річчя возз’єднання України з Росією (1654-1954) схвалені ЦК КПРС. – К., 1954.
 Терен В. ОУН міцна всенародною підтримкою: до 70-річчя ОУН. // Українське слово. – 1998. - №27. – С.4.
 Тимчишин Я. Дзвін нашої тривоги мусить бути гучним!//За Вільну україну.- 31 січня 1995.- С.2.
 Хмель С.Ф. Українська партизанка (з країових материалів).- Львів: Шлях перемоги, 1994.- (Б-ка Українського Націоналіста, ч.ІІ).
 Хмурович О. Степан Стебельський – “Хрін”.//Альманах “Гомону України”.- С.74-84.
 Чайковський А.С. Невідома війна.- К.: Україна, 1994.
 Черныш А.М. История политических учений в Украине.- Запорожье: Изд. ЗГУ, 1997.
 Чепинога В. Трибуна.// Смолоскип України. -№9. – 1996. – с.1.
 Чупринка Тарас. До генези української головної визвольної ради.//Літопис УПА.- т.9.- Львів: 1992.- С.392-406.
 Шанковський Л. УПА і Дивізія.//Українська дивізія “Галичина”.- Київ, Торонто, 1994.- С.55-61.
 Швидько Г. Деякі питання вивчення в школі міжнаціональних стосунків в Україні в ХХ ст. // Історія в школах України. – 1997. - №4. С.15-18.
 Щерба Г. Становище українського населення на Лемківщині у 1944-1947рр. Та діяльність УПА.//Національно-визвольна боротьба 20-50-х рр. ХХ століття в Україні.- Київ, львів: 1993.- С.185-194.
 Шумук Д. Пережите і передумане: спогади і роздуми. – К.: 1998.
 Ямпольский В.П. Как трезубец вплелся в свастику: о несостоявшемся походе украинских националистов на Москву.// ВИЖ. – 1996. - №2. – с.77-83.

Просмотров: 491