Природно-історичні передумови виникнення і формування Запорізьких Січей на території Дніпропетровської області

ИСТОРИЯ

Природно-історичні передумови виникнення і формування Запорізьких Січей на території Дніпропетровської області

Природно-історичні передумови виникнення і формування Запорізьких Січей на території Дніпропетровської області

Расширение для заработка в браузере без вложений

Природно-історичні передумови виникнення і формування Запорізьких Січей на території Дніпропетровської області

СОДЕРЖАНИЕ


  Природні умови Дніпропетровської області
  Географічне положення та географічні дослідження Дніпропетровської області
  Геолого морфологічна основа Дніпропетровщини.
  Гідрокліматична основа
  Ґрунтово – рослинний покрив та тваринний світ
  Історія виникнення та існування Січей
  Передумови виникнення та устрій життя на Січі
  Історико-географічні умови існування Томасівської Січі
  Історико-географічні умови існування Базавлуцької Січі
  Історико-географічні умови існування Микитинської Січі
  Історико-географічні умови існування Чортомлицької Січі
  Формування господарчого комплексу Нової (Підпільненської) Січі

Список использованной литературы


 1. Антонович В.Б. Про козацькі часи на Україні. [Післямова М.Ф. Слабошпицького; Комент О.Д. Василюк та І.Б. Гирича.] – К.: Дніпро, 1991 – 238с..
 2. Аракс М.М. Історія України – Русі / Вступ і комент. В.Г. Сарбея. – Одеса: Маяк, 1999. – 392с..
 3. Бантиш-Каменский Д.Н. История Малой России от водворения славян в сей стране до уничтожения гетманства. – К.: Час, 1993. – 656с..
 4. Братаніч Б.В., Романенко М.І. Історія краю. Дніпропетровшина. Наш край у складі Російської імперії. Друга половина XVIIIст. – 1914р. – Дн.:ВАТ «Дніпрокнига», 2006. – 373с..
 5. Грибовський Владислав. Неопалима купина козацька. До 350-ї річниці заснування Чортомлицької Запорозької Січі: 1652-2002 роки. – Нікополь: видав. центр. газети «Південна зоря», 2006. – 26с..
 6. Дніпропетровщина. Науково-популярне видання. Відп. за випуск Г.Ф. Губанова. – Дн.: ВАТ «Дніпрокнига», - К.: АТЗТ «Книга», 2005. – 234с..
 7. Іван Сірко: Зб.. Для серед. та ст. шк. віку. / [Упоряд. В.Л. Чуйка; передм. Ю.М. Мушкетика; Приміт. В.І. Сергійчука; Худож.оформл. С.В.Василенка; Упоряд.фотоматеріалів Ю.О.Іванченка]. – К.: Веселка, 1992. – 151 с..
 8. Історико-топонімічний словник. Запоріжжя, 1998.
 9. Історичні постаті України: Іст.нариси: Зб./ Упоряд. та авт. вступ. ст. О.В. Болдирєв. – Одеса: Маяк, 1993. – 384с..
 10. Кащенко А.Ф. Оповідання про славне Військо Запорозьке Низове. / [Перед.слово О.Т.Гончара; Упоряд., текстолог. підгот., передм., приміт. С.П. Пінчука; худ.оформл. Ю.Г. Кудя. – К.: Веселка, 1992. – 127с..
 11. Кормич Л.І., Багацький В.В. Історія України від найдавніших часів і до XXI ст.; навч.посібник. Вид.четверте . – Х.: ООО «Одісей», 2004. – 480 с..
 12. Костомаров М.І. Богдан Хмельницький: Іст.нарис: Для серед. та ст. шк. віку / [Упоряд.і передмов. В.О.Замлинський]; Худ. Л.А. Кацнельсон. – К.: Веселка, 1992. – 93 с..
 13. Котляр М.Ф., Смолій В.А. Історія в життєписах: Перев.з рос. – К.: Час, 1994. – 328 с..
 14. Матеріали науково-практичної конференції «Історико-культурна спадщина Нікопольського району та проблеми історії запорозького козацтва». – Нікополь, 2001. – 299 с..
 15. М.В. Лапко. Дніпропетровська обл. Географічний нарис. - К.: Вид. «Радянська школа», 1967. – 156 с..
 16. Мицик Ю.А. Козацький край: Нариси з історії Дніпропетровщини XV – XVIIIст. – Дн.: Видав. Дніпропетровського державного університету, 1997. – 176 с..
 17. Мицик Ю.А., Плохій С.М., Стороженко І.С. Як козаки воювали: Істор.розповіді про запорозьких козаків. – Дн.: Промінь, 1990. – 302 с..
 18. Нариси з історії Нікопольського району (від найдавніших часів до початку ХХ ст.) – Київ – Нікополь – Запоріжжя: РА «Тандем - У», 2002. – 399 с..
 19. Нартов В.В. Історія України з давніх давен до сьогодення. – Харків: Книжковий клуб «Клуб сімейного дозвілля», 2006. – 352 с..
 20. Павел Богуш «Илья Репин на Никопольщине». – Дн.: «Пороги», 1993. – 40 с..
 21. П.Богуш. Нікопольщина – столиця п’яти Запорозьких Січей: історико-краєзнавчий нарис. Дн.: «Пороги», 1994. – 67 с..
 22. П. Богуш. Записная книга Д.И.Яворницкого. – Никополь, 2000 г.. – 83 с..
 23. П.Ф. Калинина, К.Л. Липка, Л.Е. Маслий. Днепропетровщина. Природа и экономика. – Дн. : обл.издательство, 1959. – 162 с..
 24. П.О.Масляк, П.Г Шищенко. Хрестоматія з географії України: Посібник для вчителя.- К.: Генеза, 1994. – 448 с..
 25. Романенко М.І. Історія України: Навч.посібник. – Дн.: «Дніпрокнига», 2003. – 336 с..
 26. Савур-могила. Легенди і перекази Нижньої Наддніпрянщини. / Упоряд.і авт.приміт. В.А. Чабаненко. – К.: Дніпро, 1990. – 261 с..
 27. Самійло Кішка: Істор. думи, оповідання /Упоряд., передмов., добір іл.матеріалу та примітки В.О. Шевчука. – К.: Веселка, 1993. – 157 с..
 28. Салюк А. Знай, люби, вивчай наш козацький край. – Дн.: Пороги, 2002. – 39 с..
 29. «Тії слави козацької повік не забудем…»: Істор. – краєзнав. нариси про пам’ятні місця Дніпропетровщини періоду Визвольної війни укр.народу 1648-1654 рр.. / Ю.А. Мицик, І. С. Стороженко, С.М. Плохій та ін.. - Дн.: Промінь, 1989. – 118 с..
 30. Хрестоматія з географії Дніпропетровщини: Навч.посібник для 5-11кл. загальноосвітньої школи. – Дн.: ВАТ «Дніпрокнига», 2006. – 358 с..
 31. Хрестоматія з історії Дніпропетровщини: Навч.посібник для 5-11кл. загальноосвітньої школи.- Дн.: ВАТ «Дніпрокнига», 2004. – 767 с..
 32. Яворницький Д.І. Історія запорізьких козаків у трьох томах. тІ. – К.: наукова думка, 1990. – 591 с..
 33. Яворницький Д.І. Історія запорізьких козаків у трьох томах. тІІ. – К.: наукова думка, 1990. – 560 с.. 34. Яворницький Д.І. Історія запорізьких козаків у трьох томах. тІІІ. – К.: наукова думка, 1990. – 556 с.. 35. Яворницький Д.І. Дніпрові пороги: Геогр. – істор. нарис. – Дн.: Промінь, 1989. - 141

Просмотров: 547