Окупація німцями Чернігівщини

ИСТОРИЯ

Окупація німцями Чернігівщини

Окупація німцями Чернігівщини

Расширение для заработка в браузере без вложений

Окупація німцями Чернігівщини

СОДЕРЖАНИЕ


  Розчленування території Чернігівщини
  Окупація німцями Чернігівщини
  Установка нацистського «нового режиму»
  Окупація Чернігівщини
  Життя та побут населення на окупованих територіях
  Звірства і злочини німецько-фашистських загарбників на Чернігівщині
  Партизанський рух на Чернігівщині

Список использованной литературы


 1. Архив Министерства обороны, спецфонд, оп. 6, д. 2, лист 8.
 2. Архив МО СССР, ф. 229, оп. 213, д. 3, л. л. 32-33.
 3. Архив облуправления УСБУ по Черниговской области, т. 1, д. 5118, л. 12; д. 1938, л. 1.
 4. Архів Міністерства оборони Російської Федерації, ф. 229, оп. 213, спр. 3, арк. 161.
 5. Балицкий Г. «Війна вночі», К., 1965, с. 15.
 6. Боляновський А. Українські військові формування в збройних силах Німеччини (1939-1945). Львів, 2003. С. 135.
 7. В тилу ворога. Документи і матеріали про участь партизанів Чернігівщини в боротьбі проти фашистських загарбників. Упорядники: С. М. Мельник, М. К. Бойко Редактор М. О. Рудько. Чернігів, 1994.
 8. Ветров I. Матеріально-побутові умови населення України за німецької окупації (1941-1944 pp.) // Пам'ять століть. - 2005. - №3-4. - С. 202.
 9. Вінок безсмертя, — К. 1988, — С. 210.
 10. Воспоминании бывшего секретаря Черниговского горкома КП(б)У Леноненко В. М.
 11. Воспоминания бывшего зав. Отделом Черниговского горкома КП(б)У Г.М. Кталхермана.
 12. Воспоминания бывшего партизана В.Н. Кулакова.
 13. Воспоминания бывшего подпольшика Шарого Н. С.
 14. Воспоминания бывших партизан Героя Советского Союза Г.К. Артозеева и Б.Е. Гуда.
 15. Воспоминания Героя Советского Союза Артозеева Г.К.
 16. Воспоминания жителя Чернигова М.К- Власенко.
 17. ДА СБУ, ф. 13, спр. 55663, Т. 1, арк. 10.
 18. З. Сушанский, М. Соловей, «Через прошлое в будущее», Ч., 1992, с. 32-34.
 19. Залесский К. СС. Охранные отряди НСДАП. М., 2005. С. 456.
 20. Институт истории партии при ЦК Компартии Украины, ф. 7, оп. 10, дело I, лист 81.
 21. История городов и сел УССР, Черниговская область, К., 1983, с. 135.
 22. Історія застерігає. Трофейні документи про злочини німецько-фашистських загарбників та їх посібників на тимчасово окупованій території України в роки Великої Вітчизняної війни. — К., 1986. — С. 116,
 23. Кузнецов Г. Ім’я героя відоме, «Деснянська правда» от 25.10.1988.
 24. Летопись. Города Чернигова периода великой отечественной войны 1941-1945 г.г. (по документам, воспоминаниям очевидцев, публицистике и мемуарам). Чернигов, издательство «Десна» 1992.
 25. Манойленко В. «Олена Білевич», Ч., 1991, с, .51.
 26. Нариси іІсторії Чернігівської обласної партійної організації, К., 1980, с. 203.
 27. Нариси історії Чернігівської обласної партійної організації, К., 1980 г., с. 191.
 28. Німецько-фашистський окупаційний режим на Чернігівщині: [Зб. док.]. – Чернігів, 2000. - С. 7.
 29. Облгосархив, ф: 139, оп. 1, д. 119, л. 24.
 30. Партархив, ф. 139, оп. З, д. 64, л. 4, л. 32.
 31. Сообщение Советского информбюро. — Т. 1. – М., 1944. С. 263-264.
 32. Сорокін В.А. «Опергрупа Кім», «Комсомольський гарт», № 103 від 25.08.1983 р.
 33. Старинов И. «Мины ждут своего часа», М., 1964, л.л. 31, 35, 39.
 34. Степнов М. «Степной рейд», К., 1946, с 120.
 35. Стракач Т. Наш позивний — свобода. — К., 1979. — С. 317.
 36. Студьонова Л.В. Слідами Чернігівського підпілля: Документальні нариси. - Ніжин: ТОВ «Видавництво «Аспект-Поліграф», 2007. - 232 с.
 37. Удовик В.М. Нові аспекти історії німецько-фашистського окупаційного режиму на території генеральної області Київ в 1941-1944 роках // Проблеми освіти.
 38. Украинская ССР в Великой Отечественной войне Советского Союза. — Т. 1. К., 1975. - С. 296.
 39. Україна в другій світовій війні у документах: Зб. нім. арх. мат. - Львів, 1997. - Т.1. - С.181.
 40. ЦАМО СССР, ф. 229, оп. 213, д. 3, л. л. 26-28.
 41. Чайковський А.С. «Невідома війна», К., 1994, с. 35.
 42. Чернигов в огне войны 1941-1943 г.г. (Документальная хроника-память). Чернигов, 1993 г.
 43. Черниговщина в период Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.). Сборник документов и материалов. — Киев, 1978. — С. 102.
 44. Чуев С.Г. Спецслужбы ІІІ Рейха. В ІІ-х кн. СПб., 2003. Кн. І. С. 69.
 45. Эпова, Б.А., Старинова И.Г. «Мины в тылу врага». — М., 1963. — С. 52.

Просмотров: 554