Найбільш виразні епізоди з життя Івана Богуна

ИСТОРИЯ

Найбільш виразні епізоди з життя Івана Богуна

Найбільш виразні епізоди з життя Івана Богуна

Расширение для заработка в браузере без вложений

Найбільш виразні епізоди з життя Івана Богуна

СОДЕРЖАНИЕ


  Процес перетворення козацтва на важливий чинник історії українського народу, XVI - перша половина XVIIст.
  Іван Богун – один із соратників Б.Хмельницького
  І.Богун в 1657-1664 рр.: період пошуку політичних альтернатив

Список использованной литературы


 1. Дорошенко Д. Нарис історії України. Ужгород: ИНУ, 1932. - 134с.
 2. Мыцык Ю.А. Аналіз архивных источников по истории освободительной войны украинского народа 1648-1654годов. – Днепропетровск: Рудь, 1988. – 321с.
 3. Грушевський М. История Украины-Руси.-Київ : Левада, 1997. Т.Х.- 696с.
 4. Літопис Самовидця. видання підготував Я. І. Дзира. — Київ: ТОРСИНГ-ПЛЮС, 1971. – 222с
 5. Маркс К. и Єнгельс Ф. Сборник призведений.-М., Высшая школа, 1979. – 456с.
 6. Історія України в документах і матеріалах. – Т. 3. – К.: Вид-во АН УРСР, 1941. – Т. 3. - 456с.
 7. Літопис гадяцького полковника Григорія Грабянки / Пер. із староукр. — Київ: Т-во Знання України, 1992. — 192 с.
 8. Величко С. В. Літопис. Т. 2. / Пер. з книжної української мови, комент. В. О. Шевчука; Відп. ред. О. В. Мишанич.— Київ: Дніпро, 1991.— 642 с.
 9. Історія русів./ Сочинение Архиепископа Белорусского Георгія Кониского. -Киев: Веселка, 2003. -366с.
 10. Гуржій О.І. Козацтво в історії України. Київ: Либідь, 2008. – 354с.
 11.Субтельный О. Україна: історія. – Київ: Либідь, 1994. - 736с.
 12.Січинський В. Чужинці про Україну. – Львів: Птах, 1938. - 212с
 13.Чухліб Т.В. Творець української армії козацької доби, -Київ: Либідь, 2008г. – 374с.
 14.Мишко Д. І. Іван Богун. – Київ: Радянська школа, 1956. – 269с.
 15. Голобудський В. Запорозьке козацтво. - Київ. Вища школа, 1994. - 539с.
 16. Замлинський В.О. Історія України в особах ІХ-XVII ст. Київ: А Доники, 1993. - 398с.
 17. Гужій О.І. Сто великих постатей і подій козацької України. Київ. Арій, 2008. – 464с.
 18. Костомаров Н. Материалы и исследования. Богдан Хмельницкий. – М.: Чарли, 1996. - 293с.
 19. Полухін Л.М. Кривоніс, Д.Нечай, І.Богун – народні герої визвольної війни. – Київ: Держполітвидав УРСС, 1954. - 106с.
 20. Остапенко П.В. Усі видатні постаті України. - Харків: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2008. - 352с.
 21. Антонович В. Збірка праць : Історичні портрети. – Київ.: РТУ, 1991. - 215с.
 23. Гісем О.В., Мартинюк О.О. Історія України: Довідник для учнів та абітурієнтів. - Тернопіль: Богдан, 2003. - 592с.
 24. Сушинський Б. Козацькі вожді України: Історія України в образах її вождів та полководців XV-XIX століть. - Одеса: ВМВ 2004. –Т.2. – 438с.
 25. Роллє Й.Й. Історичні оповіді. –К.: Либідь, 1984. – 368с.
 26. Новий довідник: Історія України. – К.: ТОВ «КАЗКА», 2005. – 278с.
 27. Литвин В.М. Історія України: Навч. посіб / В.М. Литвин, В.М. Мордвінцев, А.Г Слюсаренко– К.: Знання-Прес, 2002. – 475с.
 28. Ящук В. Нові видання про „Козацькі могили” / В.Ящук // Прапор перемоги. – 2004. - № 46.
 29. Історія війни і збройних конфліктів в Україні: Енциклоп. довідник. – К., 2004. – 586с.

Просмотров: 365