Неоліт волинського Полісся

ИСТОРИЯ

Неоліт волинського Полісся

Неоліт волинського Полісся

Расширение для заработка в браузере без вложений

Неоліт волинського Полісся

СОДЕРЖАНИЕ


  ІСТОРІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ НЕОЛІТИЧНОГО НАСЕЛЕННЯ ПОЛІССЯ
  ПАМ’ЯТКИ ВОЛИНСЬКОЇ НЕОЛІТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
  МАТЕРІАЛЬНА КУЛЬТУРА НОСІЇВ ВОЛИНСЬКОЇ НЕОЛІТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
  Крем’яний інвентар
  Керамічні вироби та їх декорування
  Житлобудівництво у племен ВНК
  Розвиток господарства неолітичного населення Полісся
  ПИТАННЯ ХРОНОЛОГІЇ ТА ПЕРІОДИЗАЦІЇ КУЛЬТУРИ

Список использованной литературы


 1. Антонович В. Б. Археологическая карта Волынской губернии // Труды XI археологического съезда. – М., 1901. – Т. 1, с. 1–132.
 2. Археологічні пам’ятки Прикарпаття і Волині кам’яного віку. – К.: Наук. думка, 1981. – Т. 1. – 308 с.
 3. Археология Прикарпатья, Волыни и Закарпатья. Каменный век. – К.: Наук. думка, 1987. – 130 с.
 4. Балакин С. А., Нужный Д. Ю. Хозяйственно-экономическое развитие в голоцене и проблемы археологических критериев мезолита // Каменный век на территории Украины. – К.: Наук. думка, 1990, с. 90–101.
 5. Баландин Р. К., Бондарев Л. Г. Природа и цивилизация. – М.: Мысль, 1988. – 391 с.
 6. Борзияк И., Дергачев В. Новый тип неолитических памятников в Молдавии // Археологические исследования на Украине в 1978–1979 гг. – Днепропетровск, 1980, с. 36-37.
 7. Борисенко В. Етнографічна експедиція на Полісся 1934 року // Родовід. – 1992. – № 3, с. 31–35.
 8. Брей У., Тремп Д. Археологический словарь. – М.: Прогресс, 1990. – 366 с.
 9. Бунатян К. П. Про періодизацію історії первісного суспільства // Археологія. – 1989. – № 1, с. 6–19.
 10. Гаскевич Д. Л. Віта-Поштова – найсхідніше поселення з матеріалами дунайської неолітичної культури // Археологічні відкриття в Україні 1997–1998 pp. – К.: Ін-т. археології, 1998. – С 11–13.
 11. Гаскевич Д. Л., Гавриленко І. М. До походження дніпро-донецького неоліту лісостепового Подніпров’я // Археологія. – К.: Наук. думка, 2000. – Вип. 1, с. 81–93.
 12. Гладких М. І. Соціально-економічна інтерпретація пізньопалеолітичних жител та поселень // Археологія. – 1989. – № 4, с. 19.
 13. Гладких М. І., Станко В. Н. Мистецтво та світогляд пізньопалеолітичної людини // Археологія. – 1996. – № 3, с. 39–50.
 14. Давня історія України. – К.: Наук. думка, 1997. – Т. 1. – 558 с.
 15. Даниленко В. Н. Неолит Украины. – К.: Наук. думка, 1969. – 258 с.
 16. Етнічна історія давньої України. – К.: Друкарня президії HAH України, 2000. – 278 с.
 17. Журавльов О. П., Котова О. М. Тваринництво неолітичного населення України // Археологія. – К.: Наук. думка, 1996. – Вип. 2, с. 3–17.
 18. Зализняк Л. Л. Мезолит Юго-Восточного Полесья. – К.: Наук. думка, 1984. – 118 с.
 19. Залізняк Л. Л. Про багатоваріантність розвитку привласнюючої економіки // Проблеми історії та археології давнього населення України. – К.: Наук. думка, 1989а. – С 74–75.
 20. Залізняк Л. Л. Реконструкція первісних суспільств за їх господарсько-культурним типом // Археологія. – 1990. – № 4, с. 1–12.
 21. Залізняк Л. Л. Передісторія України X-V тис. до н. е. – К.: Наук. думка, 1998. – 317 с.
 22. Залізняк Л. Л., Балакін С. А. Яніславицькі культурні традиції в неоліті Правобережного Полісся // Археологія. – К.: Наук. думка, 1985. – Вип. 49, с. 41–49.
 23. Залізняк Л. Л., Балакін С. А., Охріменко Г. В. Неолітичне поселення Корма-І та Крушники на Житомирщині // Археологія. – К.: Наук. думка, 1987. – Вип. 58. – С 64–73.
 24. Залізняк Л. Л., Пясецький В. К. Неолітичне поселення в гирлі р. Злобич на Житомирщині // Археологія. – К.: Наук. думка, 1980. – Вип. 34, с. 75–82.
 25. Захарук Ю. М. Культура лінійно-стрічкової кераміки // Археологія УРСР. – К.: Наук. думка, 1971. – Т. 1, с. 96–104.
 26. Збенович В. Г., Пашкевич Г. А., Янушевич З. В. Культурные растения Юго-Запада СССР по палеоботаническим исследованиям // Археологія. – К.: Наук. думка, 1980. – Вип. 34, с. 110–113.
 27. Исаенко В. Ф. Некоторые произведения искусства неолитической эпохи Полесья // Тезисы докладов к конференции по археологии Белоруссии. –Минск: Изд-во АН БССР, 1963, с. 46–52.
 28. Исаенко В. Ф. Археологическая карта Белоруссии. – Минск: Полымя, 1976. – Вып. 3. – 150 с.
 29. Исаенко В. Ф. Неолит Припятского Полесья. – Минск: Наука и техника, 1976а. – 127 с.
 30. Исаенко В. Ф. Хронология неолита Южной Белоруссии // Краткие сообщения. – 1978. – № 153, с. 37–42.
 31. Колосов Ю. Г., Телегін Д. Я. Вивчення кам’яного віку на Україні (деякі підсумки та завдання) // Археологія. – К.: Наук. думка, 1978. – Вип. 26, с. 20–34.
 32. Конопля В. М. Нові пам’ятки гребінцево-накольчастої кераміки на території Західної Волині // Минуле і сучасне Волині. – Луцьк, 1988, с. 98–99.
 33. Конопля В. М., Оприск В. Г. Археологічні пам’ятки Волині (Рожищенський район). – Луцьк, 1991. – 86 с.
 34. Костенко Ю. В., Титова О. М. Неолітичні пам’ятки на р. Трубіж // Археологія. – К.: Наук. думка, 1988. – Вип. 64, с. 56–68.
 35. Кухаренко Ю. В. Первобытные памятники на территории Полесья // САИ. – 1962. – Вып. Б 1-18. – 24 с.
 36. Кучінко М. М., Охріменко Г. В. Археологічні пам’ятки Волині. – Луцьк: Вежа, 1995. – 167 с.
 37. Ляшкевич Э. Ихтиофауна стоянок каменного и бронзового веков Беларуси // Ад неалітызацыі да пачаткаў эпохі бронзы. Культурные змены ў міжрэччы Одры і Дніпра паміж VI–II тыс. да н. э. – Брэст, 2000, с. 35–60.
 38. Майданець І. М., Стольна Т. Л., Охріменко Г. В. Елементи духовної культури неолітичного населення Волині // Минуле і сучасне Волині. – Луцьк, 1990. – С 7–9.
 39. Мацкевой Л. Г. Культура гребенчато-накольчастой керамики // Археология Прикарпатья, Волыни и Закарпатья. Каменный век. – К.: Наук. думка, 1987, с. 109-114.
 40. Мерперт Н. Я. Миграции в эпоху неолита и энеолита // СА. – 1978. – № 3, с. 9–29.
 41. Михайлова Н. Г. Тотемістичний культ оленя. Обряд // Археологія. – 1998. – № 3, с. 65–76.
 42. Неприна В. И. Неолит ямочно-гребенчатой керамики на Украине. – К.: Наук. думка, 1976. – 143 с.
 43. Непріна В. І. До вивчення неолітичної доби на території Північно-Східної України// Археологія. – К.: Наук. думка, 1982. – Вип. 41, с. 3–15.
 44. Непріна В. І. Становлення та розвиток рибальства на території України // Археологія. – К.: Наук. думка, 1988. – Вип. 64. – С 28–33.
 45. Неприна В. И. Некоторые задачи изучения неолитической эпохи на Украине // Проблеми історії та археології давнього населення України. – К.: Наук. думка. 1989, с. 153–154.
 46. Нужный Д. Ю. Об использовании острий и геометрических микролитов // Материалы каменного века на территории Украины. – К.: Наук. думка, 1984, с. 22–36.
 47. Нужний Д. Ю. Розвиток мікролітичної техніки в кам’яному віці. – К.: Наук. думка, 1992. – 185 с.
 48. Охрименко Г. В. Разведки на Волыни // АО 1979. – М.: Наука, 1980, с. 320.
 49. Охрименко Г. В. Раскопки у с. Великий Мидск // АО 1980. – М.: Наука, 1981, с. 297.
 50. Охрименко Г. В. Раскопки жилищ каменного века на Волыни // АО 1981. – М.: Наука, 1983, с. 303.
 51. Охрименко Г. В. Поселение Оболонь // АО 1984. – М.: Наука, 1986а, с. 322.
 52. Охрименко Г. В. Исследования неолита на Волыни // АО 1985. – М.: Наука, 1987, с. 387–388.
 53. 113. Охрименко Г. В. Исследования поселения Ровно // АО 1986. – М.: Нау­ка, 1988, с. 329.
 54. Охріменко Г. В. Господарство носіїв волинської неолітичної культури // Велика Волинь. – Рівне, 1991. – С 8–11.
 55. Охріменко Г. В. Дослідження волинської неолітичної культури // Минуле і сучасне Волині. – Луцьк, 1992а, с. 36–38.
 56. Охріменко Г. В. Вивчення неоліту Західноукраїнського Полісся // Велика Волинь. – Житомир, 1993, с. 27–28.
 57. Охріменко Г. В. Про крем’яний інвентар волинської неолітичної культури // Час, помнікі, людзі. Памяці рэпрасаваных архэолагау – Менск, 1993в. – C. 92–95.
 58. Охріменко Г. В. Неоліт Волині. – Луцьк: Де Марк, 1994. – Ч. 1. – 119 с
 59. Охріменко Г. В. Особливості кераміки волинської неолітичної культури // Житомир в історії Волині і України. – Житомир, 1994а, с. 90–93.
 60. Охріменко Г. В. Духовна культура неолітичного населення Прип’ятського Полісся // Історія релігій в Україні. – Львів: Логос, 1999а. – Кн. II, с. 24–30.
 61. Охріменко Г. В. Хронология и периодизация волынской неолитической культуры // Хронология неолита Восточной Европы. – Санкт-Петербург, 2000, с. 59–60.
 62. Охріменко Г. В. Волинська неолітична культура. – Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2001. – 152 с.
 63. Пашкевич Г. О., Охріменко Г. В. Матеріали до вивчення неоліту Волині. – К.: Препринт, 1990. – 48 с.
 64. 152. Пелещишин М. А. Неолітичне поселення біля м. Винники // Археологічні дослідження Винниківського краєзнавчого музею за 1991 р. – Винники, 1991, с. 1–14.
 65. Першиц А. И., Монгайт А. Л., Алексеев В. Т. История первобытного общества. – М.: Высш. шк., 1982. – 223 с.
 66. Свєшніков І. К., Нікольченко Ю. М. Довідник з археології України. Рівненська область. – К.: Наук. думка, 1982. – 113 с.
 67. Телегін Д. Я. Дніпро-донецька культура. – К.: Наук. думка, 1968. – 258 с.
 68. Телегін Д. Я. Про номенклатурний список крем’яних виробів доби мезоліту-неоліту // Археологія. – К.: Наук. думка, 1976. – Вип. 19, с. 21–45.
 69. Телегін Д. Я. Про роль носіїв неолітичних культур Дніпро-Двинського регіону в етногенетичних процесах: балти і слов’яни // Археологія. – 1996. – № 1, с. 30–40.
 70. Телегин Д. Я., Титова Е. Н. Поселения днепро-донецкой этнокультурной общности эпохи неолита. – К.: Наук. думка, 1998. – 142 с.
 71. Тимофеев В. И. К проблеме западных связей неолита лесной зоны // Ад неалітызацыі да пачаткаў эпохі бронзы. Культурные змены ў міжрэччы Одры і Дніпра паміж VI–II тыс. да н. э. – Брэст, 2000, с. 19–20.
 72. Титова Е. Н. Неолит Среднего Поднепровья. Культурно-хронологическая характеристика: Автореф. канд. дисс. – К., 1985. – 16 с.
 73. Титова О. М. Місце пам’яток Середнього Подніпров’я в неоліті України // Праці Центру пам’яткознавства. – К., 1992. – Вип. 1, с. 107–118.
 74. Титова О. М. Технологія виготовлення та інші форми неолітичного посуду Середнього Подніпров’я // Праці центру пам’яткознавства. – К., 1993. – Вип. 2, с. 98–107.
 75. Титова О. М. Пам’ятки неолітичного мистецтва // Праці центру пам’яткознавства. – К., 2001. – Вип. 3, с. 166–176.
 76. Чарняускі М. М. Неоліт Беларускага Панямоння. – Мінск: Навука і техніка, 1979. – 141 с.
 77. Brzozowski J. Kultura ceramiki wstęgowej rytej na Lubelszczyznie // Archeologiczne listy. – 1988. – №3, s. 7–13.
 78. Cynkalowski A. Materiały do pradziejów Wołynia і Polesia Wołyńskiego. – Warszawa, 1961. – 265 s.
 79. Fitzke J. Odkrycie ziemianek starszej ceramiki wstęgowej w Łucku // Sprawodzania Polskiej Akademii umijętności. – Krakow, 1937. – Т. XLII. – № 8, s. 231–232.
 80. Hensel W. Polska starożytna. – Wrocław: Wydawnictwo PAN, 1973. – 556 s.
 81. Kempisty E. Materiały tzw. kultury ceramiki gzebykowodolkowej z terenu Mazowsza і Podlasia // Wiadomości Archeologiczne. – 1972. – T. XXXVIII. – Z. 4, s. 411–478.
 82. Kozłowski S. K., Kozłowski J. K. Epoka kamienia na ziemiach Polskich. – Warszawa: PAN, 1977. – 387 s.
 83. Korzętkowska U. Chronologia kultur neolitycznych Polski w świetle dat radiowęglowych // Archeologiczne listy. – 1985. – № 1, s. 1–8.
 84. Kruk J. Gospodarka w Polsce południowo-wschodniej w V–III tysiącioleciach p. n.e. – Wroclaw: Ossolineum, 1980. – 363 s.
 85. Kruk J., Milisauskas S. Rozkwit i upadek społeczeństw rolniczych neolitu. Kraków: Poligrafia, 1999. – 403 s.
 86. Kulczycka-Leciejewiczowa A. Początki osadnictwa plemion naddunajskich na ziemiach Polskich // Prahistoria ziem Polskich. – Wrocław: Wydawnictwo PAN, 1979. – T. II, s. 19–157.
 87. Machnik J. Stosunki kulturowe w Europie srodkowo-wschodniej na przełomie neolitu i epoki brązu // Schyłek neolitu і wczesna epoka brązu w Polsce srodkowo-wschodniej. – Lublin: Druk UMCS, 1991, s. 13–23.
 88. Pavuk J., Śiska S. Neoliticke a eneolitike osidlenie Slovenska // Slovenska archeologia. – 1971. – № 2, XIX, s. 319–364.
 89. Prahistoria ziem Polskich. – Wroclaw-Warszawa, 1979. – Т. ІІ. – 452 s.

Просмотров: 578