Наукова та громадська діяльність В.Б. Антоновича

ИСТОРИЯ

Наукова та громадська діяльність В.Б. Антоновича

Наукова та громадська діяльність В.Б. Антоновича

Расширение для заработка в браузере без вложений

Наукова та громадська діяльність В.Б. Антоновича

СОДЕРЖАНИЕ


  РОЗДІЛ 1. ЧОМУ ОЦІНКИ ДІЯЛЬНОСТІ В. Б. АНТОНОВИЧА НЕОДНОЗНАЧНІ
  РОЗДІЛ 2. ОФІЦІЙНО ПРО АНТОНОВИЧА
  РОЗДІЛ 3. ПОЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ В. АНТОНОВИЧА
  РОЗДІЛ 4. НАУКОВА ПРАЦЯ АНТОНОВИЧА
  4.1 Антонович як науковець: загальний погляд
  4.2 Діяльність В. Антоновича в галузі архівістики
  4.3 Історичні праці В. Антоновича
  4.4 Здобутки Антоновича в сфері археологічної науки
  4.5 Праці В. Боніфатійовича по географії та етнографії
  РОЗДІЛ 5. ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ АНТОНОВИЧА
  5.1 Антонович як просвітник
  5.2 Викладацька робота Антоновича

Список использованной литературы


 Дорошенко Д. Мої спомини про давнє-минуле. Вінніпег, 1949. С.98.
 Доманицький В. Володимир Антонович //Нова Громада. 1906. № 9. С.45.
 ЦДІА (Центральний Державний Історичний Архів) України у м. Києві.Ф. 856, оп. 2, спр. 25, арк. 7 – 7 зв.
 Могилянський Н. М. Трагедия Украины ( Из пережитого в Киеве в 1918 году // Архив русской революции. Берлин, 1923. Т. 11. С. 85.
 Rawita-Gawronski F. Wlodzimierz Antonowicz. Lwow, 1912. S. 6.
 Lasocki W. Wspomnienia z mojego zycia. Krakow, 1933. S. 329.
 Кордуба М.Зв”язки Антоновича з галичанами // Україна. 1928. № 5. С. 77.
 Линниченко И. А. Речи и поминки. Одесса, 1914. С. 259.
 Барвінський А. Спомини з мого життя. Львів, 1913. Ч. 2. С. 318.
 Линниченко И. А. Речи и поминки. С. 264.
 Єфремов С. Перед судом власної совісти. Громадська і політична робота В. Б. Антоновича // Зап. іст.-філ. Від. ВУАН. К., 1925. Кн. 1. С. 7.
 Левицький О. Сторінка з життя В. Б. Антоновича // Літ-наук. Вістник. 1913. Кн. 4. С. 19.
 Єгунова-Щербина С. Пам”яти В. Б. Антоновича // Україна. 1928. № 5. С. 96.
 Линниченко И. А. Речи и поминки. С. 253 – 255.
 Левицький О. Сторінка з життя... С. 19.
 Невидані спогади В. Г. Ляскоронського за Володимира Боніфатійовича Антоновича як професора // Україна. 1928. № 6. С. 80.
 Антонович В. Б. Твори. К., 1932. Т. 1. С. 76.
 Білінський М. З минулого пережитого // Україна. 1928. № 2. С. 123.
 Грушевський М. Володимир Антонович, основні ідеї його творчости і діяльности // Зап. Укр. Наук. Тов-ва в Києві. 1908. Кн. 3. С. 7.
 Бужинський М. Листи В. Б. Антоновича до Б. С. Познанського // Україна. 1928. № 5. С. 107.
 Грушевський М. Володимир Антонович... С. 8 – 10.
  Лотоцький О. Сторінки минулого. Варшава, 1933. Т. 2. С. 168 – 169.
 Антонович В. Б. Твори. Т. 1. С. 3 – 4.
 Ляскоронський В. В. Б. Антонович (некролог) // ЖМНП. 1908. № 6. С. 51 52.
 Киевские вести. 1908. № 67. 9 (22) марта.
 Postki Stownik Biograficzny. Krakow, 1935. T. 1. S. 142 – 144.
 Мельник-Антонович К. Додаткові примітки та відомості до “ Мемуарів” // Антонович В. Б. Твори. Т. 1. С. 66.
 Антонович М. Спомини Яна Мйодушевського про Володимира Антоновича і Тадея Рильського // Укр. археогр. щорічник. 1992. Вип. 1. С. 282.
 Слабченко Т. До життпису В. Антоновича // Зап. іст.-філ. від. ВУАН. К.,1927. Кн. 15. С. 212.
 Линниченко И. А. Речи и поминки. С. 259; ЦДІА Україна у м. Києві.Ф. 832, оп. 1, спр. 118, арк. 17.
 Невидані спомини І. Каманіна про В. Б. Антоновича // Україна. 1928. Кн. 6. С. 66 – 67.
 Грушевський М. Памяти Володимира Антоновича // Літ.-наук. вістник. 1908. Т. 42, кн. 4.
 Доманицький В. Володимир Антонович. С. 46.
 Крупницький Б. Історіознавчі проблеми історії України. Мюнхен, 1959. С. 92.
 Єфремов С. Перед судом власної совісти. С. 10.
 Єфремов С. Житецький про Антоновича // Рада. 1912. № 55. С. 2.
 Лотоцький О. Г. Сторінки минулого. Т. 2. С. 173.
 Гермайзе О. В. Б. Антонович в укрїнській історіографії // Україна. 1928. № 5. С. 21.
 Єгунова-Щербина С. Пам”яти В. Б. Антоновича. С. 97.
 Гермайзе О. В. Б. Атонович... С. 20.
 Крупницький Б. Історіознавчі проблеми... С. 91.
 Єфремов С. Перед судом власної совісти. С. 11.
 Міяковський В. Володимир Антонович // Недруковане й забуте. Нью- Йорк, 1984. С. 332 – 334.
 Фогель Н. В. Иосафат Огрызко и Петербурзкий революционный ржонд в деле последнего мятежа. Вильна, 1866. С. 34 – 35.

Просмотров: 599