Монголо-татарська навала на Русь та її наслідки

ИСТОРИЯ

Монголо-татарська навала на Русь та її наслідки

Монголо-татарська навала на Русь та її наслідки

Расширение для заработка в браузере без вложений

Монголо-татарська навала на Русь та її наслідки

СОДЕРЖАНИЕ


  Створення монгольської імперії
  Передумови створення
  Військово-адміністративне управління
  Завойовницькі походи
  Русь під монголо-татарським пануванням
  Становище Русі напередодні походів
  Перша битва і поразка руських князів на річці Калці з монголо-татарами.
  Оборона міст від ворожих нападів
  Методи управління завойованими територіями
  Створення Золотої Орди
  Територія розміщення
  Державний устрій Золотої Орди
  Міста Золотої Орди
  Побут і звичаї
  Визволення руських земель з-під влади Золотої Орди
  Початок визвольної боротьби
  Русь об’єднується
  Куликовська битва та її значення
  Остаточний розпад Золотої Орди

Список использованной литературы


 1. Галенко О. „Про татарські набіги на українські землі // Історія України 2004 - № 21-22
 2. Грушевськй М. Історія України Київ 1990
 3. Егоров В.. Золотая Орда: мифы и реальность . – М.: Знание, 1990. – 64 с. – (Новое в жизни, науке, технике. Сер. «История» № 9)
 4. Жуковський А. Субтельний О. Нарис історії України / Ред. Я. Грицак. О.Рокеанів – Львів. Тов-во ім. Т.Г.Шевченка) 1992 р.
 5. Заремба С.З. Куликовська битва та її історичне значення. К.: „Наукова думка” 1980.
 6. Карга лов В.В. Конец ординського ига. М.: Наука, 1984.
 7. Карга лов В.В. Существовала ли на Руси „военно-политическая баскаческая организация монгольських феодалов?” – Історія СРСР № 1 1962
 8. Котляр М.Ф. Полководці Давньої Русі – 2-е вид. – К.Україна. 1996 р.
 9. літопис руський, перекл. з давньоруської Л.С.Махновця. К.: Дніпро, 1989 р.
 10. Лорпейн Мартиндейл Как это было на самом деле? Франція «Ридерз Дайджест» 2003
 11. Пашуто В.Г. Героическая борьба русского народа за независимось ХІІІ М., 1956
 12. Полонська-Василенко Історія України Т 1 до серед ХУІІ ст. Київ «Либідь» 1993
 13. Разін Е.А. История военного искусства. М.: 1957 Т 2
 14. Рибаков Б.А. „Военное искусство ХІІІ-ХУ в”. М., 1969 ч.1
 15. Русина О.В. Україна під татарами і Литвою / Україна крізь віки – К 1998 Т 6.
 16. Тизенгаузен В.Г. Собрание материалов, относящихся к истории Золотой Орды – СпБ, 1884 – Т 1.
 17. Резерфорд Дейнек Чингисхан и рождение современного мира – М – 2005.
 18. Ян В. Чингіз-хан, Батий Т.2. М.: Правда, 1989 р. ст. 540

Просмотров: 550