Аналіз фінансової звітності та прогнозування економічного потенціалу

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И АУДИТ

Аналіз фінансової звітності та прогнозування економічного потенціалу

Расширение для заработка в браузере без вложений


Читать полностью в формате WORD


ТОВ «Агрофірма «Колос» розташована на території села Хороше Слов’яносербського району Луганської області. Відстань від районного центра м. Слов’яносербськ – 25 км, а від обласного центра 50 км. До залізничної дороги 3 км. грунтвової дороги. Основні пункти реалізації перебувають у м. Слов’яносербськ та прилеглих селищах, а це обумовлює відносно невеликі витрати пального, робочого часу на доставку продукції, використання автомобілів, а значить і витрати ремонтної майстерні на їхній ремонт.
У зв'язку з тим, що підприємство розташоване неподалеку від районного центра, його працівниками є не тільки жителі села Хороше.
Все це підтверджує вигідне місце розташування підприємства. Крім цього біля ТОВ «Агрофірма «Колос» пролягає траса, що веде до пунктів реалізації й обласному центру. Село Хороше зв'язують із районним й обласним центрами дороги із твердим асфальтобетонним покриттям. До зон вирощування ведуть ґрунтові дороги.
Підприємство перебуває в кліматичній зоні з нестабільним випаданням опадів, особливо влітку, коли їхнє випадання найбільш важливо. Клімат району характеризується посушливими суховійними явищами. Сума опадів за період вегетації становить 240-250 мм, а за рік - 400-450 мм. Ґрунти чорноземні, характеризуються достатнім змістом гумусу, але в процесі виробничої діяльності господарства вони виснажуються.
Організаційна структура підприємства включає в себе галузі рослинництва (сільськогосподарські споруди та угіддя) і тваринництва (сільськогосподарські споруди і біологічні активи), а також інші виробництва.

Література

1. Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах: Підручник / Ред. М.Ф.Огійчук, В.Я.Плаксієнко, Л.Г.Панченко.-2-е вид., перероб. і допов.- Київ: Вища освіта, 2009. – 800с.
2.Бухгалтерський облік у сільському господарстві України: Підручник для студентів вищих закладів/ В.Я.Плаксієнко, Л.М.Пісьмаченко, Є.І.Рябий. К.: Центр навчальної літератури, 2008.-492с.
3. Закон «Документы о вексельном обращении» // Спецвыпуск.-2000.-№8.
4. Закон «О бухгалтерськом учете и финансовой отчетносте в Украине» // Все о бухгалтерском учете – 2006 г.- № 11. – с.3.
5. Закон «О госбюджете 2007» // Все о бухгалтерском учете, К, 2007.-№4 (1281) от 15.01.2007
6. Обзор налового и бухгалтерського законодательства // Все о бухгалтерском учете. Киев, 2005.-№ 19 (24 февраля).-с.2-3.
7. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку/ Навчальний посібник: Х., 2004 р.- с.351.
8. Положення о ведені касових операцій у національній валюті в Укораїні // Баланс. Всеукраинский бухгалтерский еженедельник.- 2005.-№ 37.-с.25-39.
9. Про затвердження інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті. Постанова від 29 березня 2001 року № 135 //Бухгалтерія в сільському господарстві.-2004. - № 14. с.27-46.

Просмотров: 82